...

Niet toevallig breekt de Bvas, als eerste item in dit 17 pagina's tellende memorandum, bij alle politieke partijen een lans voor de prestatiebetaling. Dat vormt de beste garantie op hoogstaande kwaliteit, zo luidt het. Momenteel zijn forfaitaire 'honoraria' goed voor bijna een kwart van het huisartseninkomen en dat volstaat. Het Syndicaat verwijst naar de Artsenkrant-peiling 'Wie bent u, dokter?' uit december 2018: van de artsen oordeelt 83% dat de prestatiebetaling moet blijven.Opvallend is ook dat de Bvas als federaal syndicaat voor huisartsen en specialisten vasthoudt aan de contingentering. Wel is het onaanvaardbaar dat de helft van de Franstalige geslaagden in het ingangsexamen na zes jaar opleiding geen Riziv-nummer bekomen. Daarom vraagt de Bvas hernieuwde aandacht voor haar voorstel om voor deze cohorte een eenmalige numerus fixus te voorzien na de bachelorjaren. Daarbij horen ook passerelles naar een wetenschappelijke studierichting buiten de geneeskunde.De Bvas wil dat de politieke partijen oog hebben voor de centrale rol en het leiderschap van de huisartsen. In het bijzonder dan voor chronisch zieke patiënten. "Wij pleiten ervoor dat de huisarts aan het roer staat van het multidisciplinair netwerk voor chronische zieken", aldus het syndicaat van dokter Moens dat voorts ook 'nultolerantie' eist voor agressie tegen huisartsen.Tot slot wil de Bvas blijvende garanties over het medebeheer en de strategische en operationele betrokkenheid van artsen in het ziekenhuisbestuur.Meer over het BVAS-memorandum in Artsenkrant van vrijdag 15 september