...

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en het SVH stellen dat het beroep van arts een vrij beroep is. De verplichte regeling derde betaler maakt artsen echter ondergeschikt aan de ziekenfondsen, aldus beide syndicaten.De petitie die de Bvas opstartte werd ondertussen ondertekend door meer dan duizend mensen. De vereniging wil ook misnoegde huisartsen recht van antwoord geven door een enquête en een modelbrief. In deze brief kunnen huisartsen hun grieven rechtstreeks aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block overmaken. Ondersteund door het hele bestuur schreef SVH-voorzitter Herman Moeremans ook een 'open brief aan alle huisartsen'.Meer info op http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/nieuwsbericht/verplichte-regeling-derdebetaler-vanaf-1-juli-2015, op www.svh.be en in Artsenkrant van nu vrijdag.