...

Het Collège de Médecine Générale overkoepelt de Franstalige artsensyndicaten, huisartsenkringen, universitaire departementen huisartsgeneeskunde en de SSMG (de Franstalige wetenschappelijke vereniging van huisartsen).Het Collège zegt bijzonder verontrust te zijn over de greep die Corilus heeft gekregen op de markt van het EMD en van de medische mailsoftware. Met de aankoop van het bedrijf MedicalSoft kreeg Corilus onlangs Epicure in handen - een EMD-product met 1.500 gebruikers - en daarnaast Mediposte.Mediposte is de software die driekwart van de Franstalige huisartsenwachtposten zou gebruiken. Corilus is ook eigenaar van Trigonia, dat door de meeste Vlaamse huisartsenwachtposten wordt gebruikt.Het Collège wijst op de gevaren van een monopolie: het bedrijf moet niet langer zijn best om kwaliteitsvolle software af te leveren. Het kan een veel te dure prijs vragen voor zijn product.Het Collège beveelt huisartsen aan maar een contract van één jaar met een EMD-producent af te sluiten.In een persmededeling sluit Bvas zich aan bij het protest van het Collège de Médecine Générale. Maar de Bvas merkt daarbij op dat de vrije markteconomie moet blijven spelen, en dat het geen goede zaak zou zijn als de overheid of ziekenfondsen huisartsensoftware zouden ontwikkelen en die aan de artsen zou opdringen.