...

Het Vlaams Apothekers Netwerk wil de apothekers een belangrijkere rol geven in de strijd tegen covid. Apothekers kunnen sneltests afnemen in de apotheek. Ze kunnen een rol spelen in de vaccinatiecampagne, door het motiveren van mensen maar ook als vaccinator.Het VAN kon tegen maart volgend jaar 500 Vlaamse apothekers opleiden als vaccinator, stelde het op zijn website. Volgens de BVAS heeft het apothekersnetwerk het nu over 700 Vlaamse en Brusselse apothekers tegen maart 2021Medische handelingHet artsensyndicaat liet al eerder sterk protest horen tegen het plan om sneltests af te nemen in de officina's. Nu wijst het even krachtig het voorstel van de apothekers van de hand om er ook covidvaccins toe te dienen. Volgens de BVAS is het de apothekers vooral om te doen een precedent te scheppen."Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden", stelt dokter Philippe Devos als voorzitter van BVAS. Vaccins hebben contra-indicaties, en soms nevenwerkingen of complicaties. Het is vereist "dat een arts aanwezig is voor een snelle diagnosestelling en aangepaste medische behandeling."Apothekers zijn overigens wel welkom om te komen helpen in de testcentra (die als vaccinatiecentra zullen dienen), maar onder toezicht van een arts.Preventieve geneeskundeVaccineren is onderdeel van de preventieve geneeskunde, en daar moet de huisarts de drijvende kracht blijven.Huisartsen hebben zich enorm ingezet in de strijd tegen de pandemie, onderstreept BVAS. Ze hebben ziekenhuizen behoed van een overrompeling. Ze hebben de bevolking door de crisis geholpen.De overheid moet de huisartsen nu ook hun plaats laten innemen achter het stuur van de vaccinatiecampagne tegen covid.