...

De CM riep op de dag van de rechten van de patiënt iedereen op om alleen nog artsen te raadplegen die aan het conventietarief werken. Daarmee zouden we met zijn allen 60 miljoen besparen, rekende het ziekenfonds voor. Maar de Bvas onderstreept dat deze zogenaamde besparing dan wel ten koste dreigt te gaan van het vertrouwen die de patiënt in zijn eigen arts heeft, en de kwaliteit van zorg die hij van hem gewoon is.Vrije geneeskunde De geneeskunde in België is vrij. Ze is er voor de patiënt en niet voor de Staat, zo stelt Bvas-voorzitter Lemye. Dat moet ook zo blijven: "Stel je voor dat alle advocaten in dienst zouden zijn van de minister van Justitie", maakt hij de vergelijking.De ziekenfondsen willen blijkbaar het overlegsysteem kwijt waarop onze gezondheidszorg gefundeerd is, vindt dr. Lemye. Maar als de overheid eenzijdig het budget kan bepalen, kan ze het ook naar eigen goeddunken bijsturen - dat is: er verder in knippen zonder rekening te houden met de geboden waarde.Nu al staan de tarieven niet in verhouding met de duur van de studies, de beperkte loopbaanduur, de ervaring en verantwoordelijkheid van de arts, de moeilijkheidsgraad van het werk, de lange werkuren, de permanente beschikbaarheid,...Bescherming Uiteenlopende maatregelen zoals de maximumfactuur, de voorkeurregeling en het verbod op supplementen bieden de minder begoede patiënt al ruime bescherming, stelt de artsenleider. Ziekenfondsen moeten artsen bovendien de les niet spellen: het Rekenhof klaagde onlangs nog de ondoorzichtigheid van hun boekhouding aan.En als we met zijn allen naar de Hulpkas zouden gaan en geen aanvullende verzekering meer zouden betalen aan ziekenfondsen, zouden we nog veel meer dan 60 miljoen uitsparen, rekent Lemye nog voor.