...

Vanaf 1 januari wordt dan toch btw geheven op ingrepen met een louter esthetisch karakter. Dat zorgt vooral voor een hoop financiële overlast voor artsen én voor ziekenhuizen, stelt de Bvas.OntdubbelingDe volledige behandeling vanaf de opname van de patiënt worden aan btw onderworpen. Dat wordt een onontwarbaar kluwen. De btw-plicht is dan ook van toepassing op de forfaitaire honoraria klinische biologie en radiologie bij opname, de honoraria voor de begeleidende anesthesie en alle andere aan de ingreep verbonden behandelingshonoraria. Komt daar dan nog een btw op de verpleegdagprijs bij.Om dat allemaal mogelijk maken, moet je een ontdubbeling maken van het ziekenhuisinformaticasysteem. De investeringen en bijkomende administratieve lasten zullen hoger zijn dan de beperkte opbrengst, voorspelt de Bvas: kijk maar naar de buitenlandse voorbeelden.Ook de artsen die esthetische geneeskunde uitvoeren, worden vanaf volgend jaar gemengd btw-plichtig. Sommige van hun verstrekkingen blijven vrijgesteld, op andere moeten ze btw rekenen. Een immense hoop formaliteiten en rompslomp, klaagt de Bvas aan.InconsequentHet is dikwijls onmogelijk om louter esthetische ingrepen en behandelingen te onderscheiden van andere medische zorg. Ingrepen om het uiterlijk te veranderen maken bovendien bij wet (KB 78) deel uit van de gezondheidszorg. Deze maatregel heeft ontegensprekelijk belangrijke financiële gevolgen voor de patiënt en vormt een drempel tot de zorg, vindt de Bvas. Dat terwijl deze regering de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg als prioritair beschouwt.De Bvas heeft dan ook, samen met de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie en het VBS, naar de ministers Van Overtveldt en De Block een brief geschreven met het verzoek om het wetsontwerp opnieuw in te trekken. Eind augustus erkenden ze zelf nog dat "de technische uitwerking van deze maatregel niet evident is" en "de uitvoerbaarheid een probleem vormt".