...

Zoals bekend moet op de artsenhonoraria voor 2018 een bedrag van 35,86 miljoen euro bespaard worden. Wanneer men dit van de indexmassa van 149,62 miljoen euro aftrekt, blijft er nog 113,76 miljoen euro index te verdelen over de diverse sectoren.Geen selectieve (niet-)indexeringBvas stelt voor dat alle sectoren een index krijgen van 1,27% (in plaats van 1,68%). Het alternatief dat de voorzitter van de Nationale Commissie, Jo De Cock, op 13 november voorstelde om alle sectoren 1,5% te indexeren - behalve een aantal posten die helemaal geen index zouden krijgen - wijst het artsensyndicaat van de hand.Bvas-voorzitter Marc Moens noemt dat voorstel een van de donkere wolken die zich samenpakken boven een nieuw af te sluiten akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.Recip-eEen andere wolk is de veralgemening van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in 2018 (dat vier maanden zou worden uitgesteld tot 1 mei). Bvas heeft altijd al verdedigd dat de verplichting van het elektronisch voorschrift moet worden uitgesteld tot 2020, stelt het - het jaar dat het elektronisch medisch dossier voor alle huisartsen verplicht wordt.Bvas stelt overigens dat de gebrekkige wijze waarop de informatisering van de gezondheidszorg verloopt het wantrouwen van de artsen opwekt. De servers zouden 99,9% van de tijd perfect moeten draaien - één procent minder beschikbaar betekent drie of vier dagen op een jaar dat een service van eHealth of MyCarenet niet werken. En dat is onhoudbaar, zeker wanneer een elektronische handeling afhankelijk is van een keten van services die elk wel eens kunnen uitvallen.AccrediteringEen derde donkere wolk boven een eventueel akkoord is voor Bvas de hervorming van de accreditering. De Nationale Commissie onderzoekt wat artsen, inclusief honoraria voor medisch-technische verstrekkingen, uit de accreditering kunnen verwerven. Dat is niet voor elk specialisme gelijk. Bvas zal niet dulden dat dit uitdraait op een besparing in de accreditering. Of dat de bewezen kwaliteit in vraag gesteld wordt.