...

"BVAS vindt heel wat van zijn suggesties terug in de nieuwe 'wet op kwaliteitsvolle zorg' die de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd", zo reageerde het artsenyndicaat vrijdag. Maar het vindt het jammer dat "de mogelijkheid van een examen over de taalkennis en kennis van het Belgisch gezondheidszorgsysteem voor buitenlandse artsen in de huidige versie van de wet is weggevallen".Het syndicaat vindt het onrechtvaardig dat Belgische jongeren een toelatingsexamen moeten afleggen om aan de geneeskundestudies te mogen beginnen, maar dat artsen van elders uit de Europese Unie zich zomaar in België kunnen vestigen. Dat "zonder garantie dat ze ook maar één van de drie landstalen machtig zijn", aldus Bvas.Daarnaast vindt het syndicaat een examen voor deze buitenlandse artsen wenselijk over hun kennis van de Belgische gezondheidszorg: de organisatie van de eerste en de tweede lijn, de verzekerbaarheid, terugbetaling,...Daar bestonden voorstellen over, Bvas betreurt dat die niet behouden zijn in de definitieve tekst.Bijkomende lastenOok dat de wet nog meer verplichtingen en administratieve belasting meebrengt voor de artsen vindt de Bvas een belangrijk minpunt. Als voorbeeld daarvan noemt het de verplichting tot het bijhouden van een dynamisch portfolio. Daarmee wordt de accreditatie, die tot nu toe vrijwillig was, voortaan ook verplicht, stelt het syndicaat vast.Dat de deelname aan een wachtdienst naast een deontologische nu ook een wettelijke verplichting wordt, vindt het syndicaat normaal - voor zover men de work-life-balance blijft respecteren.Het centrale register van de zorgverstrekkers dat iedereen kan raadplegen, vindt de Bvas een goede zaak, tenminste als dat register alleen de wettelijk erkende beroepstitels vermeldt.