...

Komen er onderhandelingen over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen? Morgenavond hakt de Bvas de knoop door. "Ik heb argumenten nodig om mijn achterban te overtuigen", zegt Marc Moens aan Artsenkrant.De artsensyndicaten kregen gisteren in de Algemene Raad van het Riziv inzage in de detailcijfers van de begroting 2013. De ziekteverzekering mag volgend jaar 26,677 miljard uitgeven. Voor de artsenhonoraria staat er 7,55 miljard ingeschreven. Dat is maar 1,37% meer dan de herziene technische ramingen voor 2012. Zoals Artsenkrant al meldde, vraagt de regering volgend jaar voor 106,3 miljoen besparingen in de artsenhonoraria. Een overzicht in vogelvlucht:• De klinische biologie moet 26 miljoen inleveren ter compensatie van overschrijdingen in 2012.• Om dezelfde reden wordt van de radiologen gevraagd om 17,4 miljoen bij te passen. • Op andere technische prestaties (chirurgie, gynaecologie, pathologie enz.) wordt een inhaalbedrag van 38,8 miljoen gevraagd. • De medische beeldvorming moet structureel nog bijkomend 20 miljoen besparen.• Eén miljoen wordt gehaald bij in vitro fertilisatie. • De halvering van de telematicapremie moet 3 miljoen opleveren.Vooral de extra 20 miljoen ten laste van de radiologie zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de Bvas omdat de beslissing maar gedeeltelijk strookt met de conclusies van een expertenwerkgroep. De overschrijding in de medische beeldvorming zou overigens bijna exclusief op rekening van de cardiologen komen, maar dat vergt nog nadere analyse.De regering wil ook voor tien miljoen bezuinigen in de dialyse, deels door een inhouding op de index van de nefrologen.De voorziene 8 miljoen voor de wachtposten is - zoals eerder gemeld - geschrapt uit de begroting 2013. Maar volgens Dr. Marc Moens kan daar mits enige inventiviteit nog iets aan gedaan worden. Naast de financiële beslommeringen, zijn er ook nog ideologische struikelstenen die de weg naar een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen in de weg staan. De verplichte sociale derdebetalende is er één van. De beperking van de supplementen op erelonen een andere. Maar in beide dossiers zou het kabinet Onkelinx bereid zijn toegevingen te doen, zegt Moens. "Dat zal ook nodig zijn, wil ik mijn raad van bestuur woensdag kunnen overtuigen om onderhandelingen voor een nieuwe conventie aan te vatten."