...

Op 19 mei was het de Wereldhuisartsendag. Bvas bezorgde huisartsenleden een USB-stick in de vorm van een sleutel. Daarmee onderstreept het syndicaat de sleutelrol van de huisarts.De sleutel wordt verspreid in de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. Op de stick staan enkele handige documenten. Daarmee kan de huisarts meteen de grote administratieve overlast te lijf gaan. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Hij kent de patiënt en zijn omstandigheden en staat in voor een persoonlijke zorg op maat. Dankzij zijn generalistische aanpak staat de huisarts borg voor een kosteneffectieve zorgverlening van hoge kwaliteit. Negentien mei werd door de Wereldorganisatie van Huisartsen uitgeroepen tot Wereldhuisartsendag. Een goed moment om de belangrijke rol die de huisarts speelt, extra in de verf te zetten.Mooi parcoursBvas wil met de actie ook nog eens tonen dat het echt opkomt voor de huisartsen. Het syndicaat zet op een rijtje wat de afgelopen jaren voor de huisartsen uit de brand werd gesleept:* Recentelijk werd de Impulseo-steun uitgebreid tot alle artsen, ongeacht hun praktijkvorm. Ook voor een telesecretariaat komt het Impuls-fonds tussenbeide. De Bvas draagt alle artsen in het hart - jong of oud, man of vrouw, werkend in een solo - of in een groepspraktijk.* Artsen die een praktijk starten in een huisartsenarme zone, krijgen van het Impulsfonds een premie van 20.000 euro. Het belastingtarief daarop werd verlaagd tot 16,5%.* Bvas kon bij de invoering van de administratieve en automatische verlenging van het GMD ook de manuele verlenging behouden.* De voorbije tien jaar werden de Riziv-uitgaven voor huisartsen zo goed als verdubbeld. Op één januari werden de honoraria van huisartsen (consultaties, huisbezoeken, adviezen) met 1,5% geïndexeerd en tegen ten laatste 1 december van dit jaar zal de indexering stijgen tot 2,99% De praktijktoelage werd opgetrokken tot 1.650 euro.