Eerder deze week lazen we in De Standaard 'Artsenbond wil af van voordeeltarief voor zogezegd arme gepensioneerden'.

Wie goed opgelet heeft de voorbije weken, wist dat deze démarche van een van onze bonden er zat aan te komen. De timing is niet toevallig. Ze is weloverwogen en bewust gekozen.

Het zit namelijk zo. Vandenbroucke, onze bevoegde minister, wil het vanaf 2024 onmogelijk maken dat er ambulant nog supplementen worden gerekend bij mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten. En dat betekent natuurlijk inkomensverlies voor onze armlastige collegae. Iets wat ten allen prijze moet vermeden worden. Broodnodige investeringen in innovatie kunnen, althans volgens BVAS, enkel geschieden als er, bovenop de conventietarieven, extra's worden gevraagd.

Je kan met andere woorden niet kwalitatief werken als je geconventioneerd bent. Want de conventietarieven zijn in hun ogen niet toereikend om mee te blijven met de nieuwste technologieën. Dan vraag ik me, als mens met gezond verstand, af wat al die geconventioneerde huisartsen dan doen? Leveren zij dan inferieure kwaliteit ? En wat met al de specialisten die wel geconventioneerd zijn ?

Per definitie zijn mensen met een verhoogde tegemoetkoming aardbewoners, die om welbepaalde redenen, aanspraak maken op deze gunstmaatregel. Dat statuut bestaat al decennia. De situatie zoals ze nu is, is er ook niet eensklaps gekomen. Deze is in de loop der jaren gegroeid. Waarom horen we BVAS daar nu pas over piepen?

BVAS, om onze vooruitstrevende bond niet met naam te noemen, suggereert met haar standpunt dat er heel wat mensen rondlopen die onterecht deze korting genieten. Ze viseert daarbij voornamelijk de gepensioneerden.

Er zouden namelijk heel wat burgers rondlopen met een behoorlijke vastgoedportefeuille die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Of andere roerende middelen bezitten, die het hebben van dit statuut niet rechtvaardigen.

De situatie zoals ze nu is, is in de loop der jaren gegroeid. Waarom horen we BVAS daar nu pas over piepen?

Momenteel geniet ruwweg zo'n 20% der Belgen van verhoogde tegemoetkoming. BVAS zou dit willen gereduceerd zien tot zo'n 10%. Waarop ze haar beoogd percentage baseert, Joost mag het weten. Waarschijnlijk is de redenering dat als er minder verhoogde tegemoetkomers zijn, er meer middelen overblijven.

Middelen die dan kunnen aangewend worden om niet diegenen te helpen die er het meeste baat zouden bij hebben, maar die doelgroep te bevoordeligen die het in de grond eigenlijk niet nodig heeft.

Dat BVAS op ramkoers ligt wat betreft dit dossier, dat is een open deur intrappen. 'De supplementen, daar raak je niet aan.' Dat is althans het gebetonneerde standpunt van een bond die beweert op te komen voor onze zogenaamde vrije geneeskunde. Waarbij ze gemakshalve vergeet dat het de belastingbetaler is, van wie haar leden afhankelijk zijn, die hun inkomen financiert.

Onze gezondheidszorg is gestoeld op het principe van solidariteit. Bovendien, echt vrije geneeskunde bestaat niet. Het is een misleidende term. Elke arts werkt binnen een bepaalde setting, groepering, structuur. Elke zorgverlener is afhankelijk van derden, opdat hij/zij optimaal zou kunnen functioneren.

Dus die vrijheid is op z'n minst relatief te noemen. En dan zwijgen we nog over de administritis en regulitis. Iets waarover onze collegae specialisten ook wel steen en been klagen.

Op de vraag of het ethisch is om supplementen te vragen aan mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming, heb ik tot op heden eveneens nog altijd geen antwoord gehad.

Blijkbaar moeten we tevreden zijn met het volgende standaardantwoord : 'We houden rekening met ieders persoonlijke situatie', lees: wij bepalen zelf wel wanneer we het geoorloofd vinden om een extraatje te vragen. We zijn gedeconventioneerd, dus staat het ons vrij daarover te oordelen.

Op één punt kan ik BVAS wel volgen: er zijn te veel mensen met het statuut van VT. Er moet dringend iets gebeuren om de toekenning ervan te herzien. Of op z'n minst te kijken waar het fout loopt in de procedure.

Eerder deze week lazen we in De Standaard 'Artsenbond wil af van voordeeltarief voor zogezegd arme gepensioneerden'.Wie goed opgelet heeft de voorbije weken, wist dat deze démarche van een van onze bonden er zat aan te komen. De timing is niet toevallig. Ze is weloverwogen en bewust gekozen.Het zit namelijk zo. Vandenbroucke, onze bevoegde minister, wil het vanaf 2024 onmogelijk maken dat er ambulant nog supplementen worden gerekend bij mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten. En dat betekent natuurlijk inkomensverlies voor onze armlastige collegae. Iets wat ten allen prijze moet vermeden worden. Broodnodige investeringen in innovatie kunnen, althans volgens BVAS, enkel geschieden als er, bovenop de conventietarieven, extra's worden gevraagd. Je kan met andere woorden niet kwalitatief werken als je geconventioneerd bent. Want de conventietarieven zijn in hun ogen niet toereikend om mee te blijven met de nieuwste technologieën. Dan vraag ik me, als mens met gezond verstand, af wat al die geconventioneerde huisartsen dan doen? Leveren zij dan inferieure kwaliteit ? En wat met al de specialisten die wel geconventioneerd zijn ? Per definitie zijn mensen met een verhoogde tegemoetkoming aardbewoners, die om welbepaalde redenen, aanspraak maken op deze gunstmaatregel. Dat statuut bestaat al decennia. De situatie zoals ze nu is, is er ook niet eensklaps gekomen. Deze is in de loop der jaren gegroeid. Waarom horen we BVAS daar nu pas over piepen?BVAS, om onze vooruitstrevende bond niet met naam te noemen, suggereert met haar standpunt dat er heel wat mensen rondlopen die onterecht deze korting genieten. Ze viseert daarbij voornamelijk de gepensioneerden. Er zouden namelijk heel wat burgers rondlopen met een behoorlijke vastgoedportefeuille die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Of andere roerende middelen bezitten, die het hebben van dit statuut niet rechtvaardigen.Momenteel geniet ruwweg zo'n 20% der Belgen van verhoogde tegemoetkoming. BVAS zou dit willen gereduceerd zien tot zo'n 10%. Waarop ze haar beoogd percentage baseert, Joost mag het weten. Waarschijnlijk is de redenering dat als er minder verhoogde tegemoetkomers zijn, er meer middelen overblijven. Middelen die dan kunnen aangewend worden om niet diegenen te helpen die er het meeste baat zouden bij hebben, maar die doelgroep te bevoordeligen die het in de grond eigenlijk niet nodig heeft.Dat BVAS op ramkoers ligt wat betreft dit dossier, dat is een open deur intrappen. 'De supplementen, daar raak je niet aan.' Dat is althans het gebetonneerde standpunt van een bond die beweert op te komen voor onze zogenaamde vrije geneeskunde. Waarbij ze gemakshalve vergeet dat het de belastingbetaler is, van wie haar leden afhankelijk zijn, die hun inkomen financiert. Onze gezondheidszorg is gestoeld op het principe van solidariteit. Bovendien, echt vrije geneeskunde bestaat niet. Het is een misleidende term. Elke arts werkt binnen een bepaalde setting, groepering, structuur. Elke zorgverlener is afhankelijk van derden, opdat hij/zij optimaal zou kunnen functioneren. Dus die vrijheid is op z'n minst relatief te noemen. En dan zwijgen we nog over de administritis en regulitis. Iets waarover onze collegae specialisten ook wel steen en been klagen.Op de vraag of het ethisch is om supplementen te vragen aan mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming, heb ik tot op heden eveneens nog altijd geen antwoord gehad. Blijkbaar moeten we tevreden zijn met het volgende standaardantwoord : 'We houden rekening met ieders persoonlijke situatie', lees: wij bepalen zelf wel wanneer we het geoorloofd vinden om een extraatje te vragen. We zijn gedeconventioneerd, dus staat het ons vrij daarover te oordelen.Op één punt kan ik BVAS wel volgen: er zijn te veel mensen met het statuut van VT. Er moet dringend iets gebeuren om de toekenning ervan te herzien. Of op z'n minst te kijken waar het fout loopt in de procedure.