...

Morgen ten laatste moet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten waar er in de Eerstelijnszones vaccinatiecentra zullen komen. Begin februari moeten ze proefdraaien. Half februari moeten alle centra stan-by zijn. Volgens BVAS moeten dan nu al duidelijke afspraken worden gemaakt.Bedoeling is dat in de centra tussen 80 en 100 mensen per uur kunnen worden gevaccineerd. Volgens de blauwdruk die de Vlaamse overheid heeft verspreid moet een doorsnee vaccinatiecentrum vier vaccinatielijnen kunnen laten opereren.In elke lijn staat één vaccinator (verpleegkundige) garant voor 20 to 25 vaccinaties per uur. Voor het opvangen van de patiënten, de intake, de informatieverstrekking, de voorgeschiedenis van allergische reacties,... staan er per vaccincatielijn twee administratieve krachten in - dat zijn verpleegkundigen.Na de vaccinatie blijven mensen nog een kwartier onder observatie. Elk vaccinatiecentrum moet drie 'opzichters' hebben om hier toezicht te houden - en de zitplaatsen tussendoor te ontsmetten.Voor het algemene onthaal van de mensen die toekomen moeten nog eens vier administratieve krachten beschikbaar zijn. Ook voor het spuitklaar maken van de vaccins moeten twee verpleegkundigen instaan. Voor elk soort vaccin is er een aparte lijn (spuitklaar maken én vaccinatie). Dat staat te lezen op www.laatjevaccineren.be.De blauwdruk voorziet nog in een coördinator voor het centrum. En ten slotte moet er wanneer er gevaccineerd wordt steeds een arts aanwezig zijn die een oogje in het zeil houdt en ingrijpt bij medische problemen - bij een anafylactische shock is onmiddellijke medische hulp levensreddend.Voor de superviserend arts vraagt BVAS nu al duidelijke afspraken. Het is belangrijk om een uniforme forfaitaire vergoeding overeen te komen. Billijk voor het artensyndicaat is een uurtarief van 108 euro. Dat stemt overeen met het honorarium van vier consultaties door een (geaccrediteerd) arts (er daarbij van uitgaand dat een consultatie gemiddeld een kwartier duurt).