...

De WHO neemt burn-out op in haar 11e versie van de International Classification of Diseases, ook bekend als de ICD-11, onder de noemer 'werkfenomeen' en dus niet als aandoening.Burn-out kwam al voor in de ICD-10 maar de WHO heeft de definitie nu uitgebreid. Volgens die definitie wordt een burn-out veroorzaakt door "chronische stress op de werkvloer". Een burn-out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van de job en afname van de productiviteit.In het persbericht meldt de organisatie ook dat ze werkt aan evidence-based richtlijnen omtrent mentale gezondheid op het werk.Burn-out in BelgiëEind vorige maand publiceerde het Riziv cijfers van het aantal mensen in invaliditeit door burn-out of depressie in ons land. Daaruit blijkt dat het aantal langdurig zieken door burn-out sinds 2014 gestegen is van 20.877 tot 25.408 in 2018 (loontrekkenden). Het Riziv beklemtoont dat het "louter" om ramingen gaat op basis van een aantal pathologiecodes die nauw aansluiten bij de visie op burn-out in de praktijk. Er is tot op heden immers geen consensus over een valide meetinstrument om de diagnose van burn-out te stellen.Bron: RIZIV, Dienst uitkeringenTot 2015 gebruikten de ziekenfondsen en het Riziv de ICD-9-codificatie om ziektebeelden in te delen. Binnen ICD-9 was er geen specifieke code voor 'burn-out' voorzien. Vanaf 2016 werd, aldus het Riziv, "meer en meer" teruggegrepen naar de ICD-10 als codificatie. Sinds 2017 wordt enkel nog ICD-10 gebruikt voor nieuwe intredes en herevaluaties in invaliditeit.