...

Artsen, professoren, consultants en betrokkenen betraden het spreekgestoelte om studies en kennis over burn-out mee te delen. Enkele pakkende getuigenissen brachten een duidelijk beeld van wat burn-out doet met een mens. De aanwezigheid van minister van Werk Monica De Coninck toont dat er ook vanuit de overheid aandacht is voor de burn-outproblematiek. Maar er is nog een lange weg te gaan.Absolute cijfers over burn-out zijn niet voorhanden. Wel wordt algemeen aangenomen dat burn-out steeds vaker voorkomt in onze samenleving. Cijfers van bedrijfsarts van KBC Philip Mommens lijken dit te bevestigen. De laatste tien jaar neemt de afwezigheid van personeelsleden toe, is ze langduriger en zijn psychische problemen de nummer 2 als reden voor afwezigheid, na de locomotorische redenen. Drie vierde van die psychische problemen zou bovendien werkgerelateerd zijn. We branden dus letterlijk op.Zeker in de zorgsector is burn-out een groot probleem. Onlangs publiceerden de FOD Volksgezondheid en Werk de resultaten van een onderzoek naar burn-out bij verpleegkundigen en artsen. Daaruit blijkt dat momenteel ongeveer 6% van de artsen en verpleegkundigen met een burn-out kampt, nog eens dubbel zoveel loopt een ernstig risico. Artsen en verzorgend personeel werken te veel en zijn extra gevoelig voor de problematiek. Bovendien is er al te weinig verzorgend personeel en is langdurige uitval dus extra problematisch. Ook zou een zich aankondigende burn-out de kwaliteit van de zorg aantasten. Reden genoeg om op zoek te gaan naar preventieve maatregelen en een structurele aanpak vanuit de zorg én de maatschappij.