...

Er hoeft geen tekeningetje bij: burn-out is momenteel één van de belangrijkste maatschappelijke (en menselijke) problemen. Momenteel zijn er meer dan 120.000 mensen langdurig -dat wil zeggen langer dan een jaar- afwezig op hun werk wegens ziekte. Een groot deel daarvan zit thuis met een burn-out.Daarom worden op initiatief van vice-premier en minister van Werk, economie en consumenten Kris Peeters (CD&V) bedrijven met meer dan honderd werknemers vanaf volgend jaar verplicht om een burn-out coach aan te stellen. Peeters gaat er daarbij vanuit dat voorkomen beter is dan genezen. En dat in de eerste plaats preventie binnen de werkomgeving van belang is. Wie dan toch nog een burn-out zou krijgen, wordt begeleid om terug aan de slag te gaan. Hiervoor zijn herintegratie-trajecten noodzakelijk.