...

Dat wordt ook benadrukt in een artikel gepubliceerd in de Annals of Emergency Medicine(1). De auteur benadrukt dat het de hoogste tijd is om maatregelen te treffen en verwijst naar een studie die in oktober 2012 verscheen in de Archives of Internal Medicine(2). Daarin werd geconcludeerd dat burn-out vaker voorkomt bij artsen dan bij andere werknemers in de Verenigde Staten en dat artsen met een specialisatie in de eerstelijnsgezondheidszorg het grootste risico lopen. De auteurs benadrukken ook het feit dat het fenomeen nog kan verergeren door de spectaculaire wijzigingen die zijn voorzien voor het gezondheidszorgsysteem en de hervorming van de vergoedingen. In een volgend nummer van de Artsenkrant komen we hierop terug. referentie: 1. Berger E. Ann Emerg Med. 2013;61:A17 2. Shanafelt TD et al. JAMA Intern Med. 2012;172:1377