Voor de vrouwelijke artsen blijkt dit een moeilijkere combinatie dan voor de mannelijke collega's (70,8% tegenover 58,3%), en oorzaak nummer 1 boven de administratieve druk. Idem voor de jongere artsen (30-49 jaar), voor 50+ers is de administratieve druk de belangrijkste oorzaak van burn-out.

Een te hoge workload (62,1%) vult de top drie van belangrijkste oorzaken volgens artsen aan. Vooral de jonge artsen (< 30) gaan hier gebukt onder (83,3%).

Bij huisartsen in een groepspraktijk scoren de combinatie werk-privé en te hoge workload hoger als belangrijkste oorzaak van burn-out dan bij solohuisartsen. Opvallend, aangezien veel huisartsen voor een groepspraktijk kiezen omdat er meer mogelijkheden zijn om de werkuren en - belasting aan te passen aan de individuele noden.

Voor de vrouwelijke artsen blijkt dit een moeilijkere combinatie dan voor de mannelijke collega's (70,8% tegenover 58,3%), en oorzaak nummer 1 boven de administratieve druk. Idem voor de jongere artsen (30-49 jaar), voor 50+ers is de administratieve druk de belangrijkste oorzaak van burn-out.Een te hoge workload (62,1%) vult de top drie van belangrijkste oorzaken volgens artsen aan. Vooral de jonge artsen (< 30) gaan hier gebukt onder (83,3%).Bij huisartsen in een groepspraktijk scoren de combinatie werk-privé en te hoge workload hoger als belangrijkste oorzaak van burn-out dan bij solohuisartsen. Opvallend, aangezien veel huisartsen voor een groepspraktijk kiezen omdat er meer mogelijkheden zijn om de werkuren en - belasting aan te passen aan de individuele noden.