...

Gisteren maakte het Riziv de cijfers bekend over de conventie 2012. SVH reageert en spreekt over een continue vervalsing van de cijfers: 8.260 artsen worden meegeteld die niet voldoen aan de voorwaarden voor een praktijktoelage.Het is een oud zeer. Voor de conventiecijfers hanteert het Riziv het aantal algemeen geneeskundigen. Dat zijn niet noodzakelijk praktiserende huisartsen. Het percentage gedeconventioneerde huisartsen wordt wel berekend op een totaal van 18.019 huisartsen voor heel België. Praktijktoelage als erkenning? In 2011 kregen maar 9.759 huisartsen een praktijktoelage. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de arts ook ingeschreven zijn in een wachtdienst, en moet hij minstens 1.250 consultaties hebben gepresteerd. Dat lijkt wellicht een beter criterium voor het aantal 'echte' huisartsen dan alleen een Riziv-nummer.Wanneer je het aantal artsen dat de conventie afzegt, vergelijkt met dit aantal (weliswaar voor 2011), dan kom je op iets meer dan 22% van de Belgische huisartsen in plaats van de officiële 12%.SVH spreekt daar straffe taal over. In een mededeling stelt dr. Herman Moeremans: "Wanneer keer op keer de burger voorgelogen wordt over de huisartsgeneeskunde, dan gebeurt dit wel degelijk met een bewuste bedoeling. Een beleid voeren, waarin eerstelijnszorg stiefmoederlijk wordt behandeld, waarbij huisartsen worden uitgesloten om deel te nemen aan het overleg: dat kost geld...".De Standaard pikte de reactie van het SVH gisteren ook op en titelde '8.000 huisartsen voldoen niet aan criteria om erkend te zijn'. In het artikel hekelt het SVH dat deze artsen ook recht hebben op het sociaal voordeel van 4.100 euro.