...

De periode dat Vlaanderen en Nederland goed samenwerkten op basis van een engagement voor goed nabuurschap, is niet helemaal voorbij maar heeft toch zijn beste tijd gehad. De Westerschelde is wel verdiept, maar andere dossiers uit die periode blijven aanslepen: de Hedwigepolder die opnieuw onder water moet komen, de IJzeren Rijn die Antwerpen rechtstreeks via Nederlands Limburg met het Duitse spoorwegennet moet verbinden, de tram Hasselt-Maastricht...Maar dat betekent niet dat de samenwerking dood is. Integendeel. Op de 3de Vlaams-Nederlandse top, de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse en de Vlaamse regeringen, in Gent op 9 november, bleek een rist nieuwe samenwerkingsprojecten het verrassend goed te doen. De haven van Gent gaat straks fuseren met Zeeland Seaport, de havens van Vlissingen en Terneuzen. Een grensoverschrijdend havenbestuur, dat is bijna ongezien in de wereld. De kostenbesparing die ze realiseren door de synergie, en erkend worden als één van de tien grootste havens ter wereld, zijn genoeg van belang om de talloze bureaucratische en andere weerstanden opzij te schuiven.Er is in die buurt nog wel meer nieuws te signaleren. De nieuwe Zeesluis van Terneuzen, op Nederlands grondgebied, wordt betaald door beide landen samen. En het zijn niet alleen overheden die daar samenwerken. Chemiereus Dow in het Nederlandse Terneuzen en staalreus Arcelor Mittal in het Vlaamse Zelzate verbinden zich met een pijpleiding om de CO2 die Arcelor Mittal als afvalproduct heeft, te kunnen voegen bij het waterstofgas dat Dow overheeft om daarmee syngas te maken, een grondstof voor de chemische industrie. Ook in het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam is, op basis van een studie die de overheden bestelden, een reeks projecten gegroeid die de bijna grootste concentratie van chemische industrie ter wereld leert om te schakelen naar een koolstofarme en biogebaseerde industrie. Alleen kunnen die bedrijven en Vlaanderen en Nederland dat niet. Ze hebben er belang bij samen te werken.Er samen belang bij hebben. Dat is de nieuwe geest van samenwerking die de Vlaamse en de Nederlandse overheid hanteren voor hun samenwerking sinds de vorige Vlaamse minister-president Kris Peeters en de Nederlandse minister-president Mark Rutte de tweejaarlijkse Nederlands-Vlaamse topvergaderingen invoerden.Het zou niet slecht zijn als Nederland en Vlaanderen hun gezondheids- en welzijnszorg ook eens vanuit dat perspectief zouden bekijken. Ook daar hebben ze belang bij.Er is al bescheiden uitwisseling in de grensstreken. Nederland levert leraars aan Vlaanderen, en Vlaanderen verpleegkundigen aan Nederland.