...

Met de goedgekeurde budgetten moet het FMO, naast zijn administratiekosten, ook de kosten die voortvloeien uit zijn opdracht dekken.Het geld wordt betaald uit de administratiekosten van het Riziv.