...

Ook voor 2014 zijn de vooruitzichten gunstig. De uitgaven werden in totaal begroot op 1,2 miljard euro, wat een groei van het 2,5% .inhoudt. Voor 2014 worden de uitgaven geraamd op 1.189 miljoen euro - wat betekent dat er een goede 10 miljoen euro over zal zijn. In deze raming is ook rekening gehouden met 20 miljoen besparingen door 'volume-effecten'.Twaalf MRI-toestellen Dat is eigenlijk goed nieuws voor minister Onkelinx, want daardoor is er een budget voor de aankoop van 12 nieuwe MRI-toestellen. Die aankoop werd enkele maanden geleden al aangekondigd. Het plan voor de nieuwe toestellen moest wel budgetneutraal zijn. De aankoopprijs van deze nieuwe toestellen wordt geschat op bijna 4,5 miljoen.Volgens Marc Moens van de Bvas zijn de gunstige resultaten het gevolg van grote inspanningen die de radiologen de voorbije jaren hebben geleverd. De Bvas heeft daarin het voortouw genomen, claimt hij. "Dankzij de inspanningen moet het mogelijk zijn nu de achterstand van België ten aanzien van het buitenland in te lopen wat het gebruik van MRI betreft. Dat moet het dan weer mogelijk maken de consumptie van CT-scans af te bouwen, waar België nog altijd een koploper is in is."Maar volgens Marc Moens wil de Bvas nu ook zelf enkele voorstellen naar voren schuiven om de budgetten weer wat te herschikken.Aantal CT-scans blijft toenemen Ondanks de goede resultaten van beeldvorming in het algemeen, blijken de uitgaven voor CT-scan overigens moeilijk onder controle te houden. Ook in 2013 steeg het aantal onderzoeken nog met 1,5%. In 2012 bedroeg de toename evenwel nog 5% en in 2011 nog bijna 12%. De kostprijs van het onderzoek voor de ziekteverzekering werden in 2011 met 4,5% omlaag gebracht. Toch zijn de uitgaven voor CT-scan jaar na jaar blijven stijgen.