...

"Er moet alsmaar meer btw betaald worden in de gezondheidszorg", stelt dr. Moens vast. "En als we ook btw moeten rekenen voor wat wordt doorgerekend in kostendelende verenigingen, dan is het hek van de dam."Artsenassociaties, groepspraktijken"Moeten artsen voor de consultatieruimte die ze 'huren' in het ziekenhuis binnenkort btw bijbetalen? Moet de huisartsenwachtpost voor de lokalen die ze in gebruik heeft, binnenkort ook 21% extra betalen?" Marc Moens is er niet gerust in.Zeker is het niet ­ - hij spreekt in voorwaardelijke wijs. Maar het zijn meer dan geruchten, verzekert hij. De documenten daarover circuleren.Artsenassociaties binnen ziekenhuizen zouden de afdrachten die ze doen aan het ziekenhuis met een vijfde kunnen zien toenemen, omdat ze er btw moeten op betalen. Betaalt men voor het gebruik van apparatuur, dan zou daar bijvoorbeeld 21% btw kunnen bijkomen.Op zaken die artsen onder elkaar verrekenen in groepspraktijken en wijksgezondheidscentra zou dan ook btw kunnen bijkomen.Vaste tarieven"Dierenartsen, advocaten en notarissen zijn al eerder met deze situatie geconfronteerd, maar zij kunnen dat doorrekenen in hun tarieven. Artsen zijn evenwel gebonden aan het tarievenakkoord", constateert Moens.Volgends de EU-richtlijn moet op strikt medische activiteiten geen btw worden gerekend. "Maar de vraag is waar men de lijn trekt", merkt Moens op. De overheid bakent dit steeds strenger af.Zo wordt esthetische geneeskunde nu vooral gezien als huidverzorging - een economische activiteit waarop men wel btw moet op betalen. Ook geneesmiddelenonderzoek voor een farmaceutisch bedrijf of onderzoek voor andere industriële toepassingen tegenwoordig valt tegenwoordig onder de btw-wetgeving.InterkabinettenwerkgroepDr. Moens kaartte het probleem onlangs aan. Hij verbaasde zich erover de diensten van de Minister van Volksgezondheid zich van geen kwaad bewust waren. "Deze kwestie moet dringend eens besprokken worden op de interkabinettenwerkgroep", aldus Moens.Hij vraagt zich ook af wat de gevolgen zullen zijn voor de ziekenhuisnetwerken."Welke ziekenhuizen zullen nog verder willen gaan samenwerken, als ze op de diensten die ze aan elkaar doorrekenen plots 21% btw moeten gaan betalen?"