...

Om een wachtpost op te richten is een meerderdheid van 70% nodig van de artsen die deelnemen aan de wachtdienst. Bij het bestuur van BHAK was een (kleine) meerderheid voor de samenwerking met FAMGB. Maar die samenwerking gaat, met het voorstel dat nu op tafel ligt voor de tweetalige wachtdienst GBBW, niet door.Het bestuur heeft een inventaris opgemaakt van de bezwaren die leven, en heeft vijf knelpunten omschreven. Wanneer die opgelost zouden raken, zou dat de kans dat de samenwerking een voldoende breed draagvlak krijgt bij de deelnemende artsen, sterk vergroten. Dat is de boodschap aan het Riziv - waarvan de BHAK op die punten meer concrete steun verwacht. De staf van de GBBW moet tweetalig zijn. Het feit dat de huidige coördinator die het voorstel uitwerkte geen Nederlands spreekt, is een doorn in het oog van heel wat Nederlandstalige huisartsen in Brussel. Dat op dezelfde plaats van de wachtpost overdag in de week een eentalig Frans 'dispensarium' wordt opengehouden, kan niet door de beugel. Dat dispensarium wordt door nogal wat artsen eigenlijk als een concurrent voor hun praktijk gezien. Door in het project van de GBBW te stappen, verliest de BHAK behoorlijk wat subsidies waarmee het personeel betaalt. Er moet een gunstige, bijvoorbeeld fincanciële, regeling komen voor dat personeel. De patiënt, want daar draait het vooral om, moet garanties voor de tweetaligheid krijgen op alle niveaus. Een Vlaamse patiënt moet aan de telefoon te woord gestaan worden in het Nederlands, en moet erop kunnen rekenen dat hij een arts ziet die Nederlands spreekt. In het bestuur van de GBBW moet pariteit verzekerd zijn, de Nederlandstalige artsen moet kunnen waken over hun eigen rechtmatige belangen en die van hun patiënten. De BHAK hoopt nu een duidelijk antwoord van het Riziv te krijgen. Wordt het project afgeblazen, of wil het Riziv deze knelpunten helpen oplossen?