...

Sinds enkele weken staan aan de opvangcentra van Artsen van de Wereld in Brussel - maar ook in Antwerpen - lange rijen wachtenden. Asielzoekers kunnen er terecht voor een gratis consultatie, vaak in het raam van de dringende medische hulpverlening voor illegalen. Dokters van de Wereld helpt die mensen via deze ingangspoort ons zorgsysteem binnen. Ze worden dan doorverwezen naar een huisarts, een wijkgezondheidscentrum of een andere eerstelijnsdienst. Intussen worden ze opgevangen door een team van vrijwillige artsen die daar om de twee weken een halve dag voor vrijmaken. De organisatie zoekt overigens constant nieuwe vrijwilligers voor deze zeer verrijkende taak.OverbezetWaarom er de laatste tijd zo een grote toestroom is in de centra, is niet helemaal duidelijk. Al van 's morgens heel vroeg staan de mensen aan te schuiven. Misschien kregen ze de voorbije maanden toegang tot medische verzorging via het winterplan dat elk jaar wordt opgestart als de koude toeslaat, en moeten ze nu op zoek naar een andere oplossing? "Dat betekent wel dat we nu bijna dagelijks een 15-tal mensen moeten weigeren", zegt Sthane Heymans, codinator van Dokters van de Wereld in Belgi De organisatie heeft een dergelijke situatie nog nooit eerder meegemaakt."Het wordt ook steeds moeilijker om dit soort patiten door te verwijzen naar de klassieke medische structuren, zoals de huisartsen, de wijkgezondheidscentra en de centra voor geestelijke gezondheid", gaat Heymans verder. "We moeten immers telkens bij dezelfde diensten aankloppen en die zijn al overbezet. Het gaat hier bovendien om patiten die veel energie vergen, want ze cumuleren medische, sociale, psychologische financie problemen."Niet betaaldDe Franstalige Brusselse huisartsenkoepel FAMGB wijst op de extra werkbelasting en luidt de alarmbel. Tegelijk betreuren de Brusselse huisartsen het gebrek aan een gemeenschappelijk en solidair beleid. Ook de administratiemolen in de eerste lijn - met name inzake de tussenkomst van het ocmw - is hen een doorn in het oog. De federatie stelt voor om huisartsen die dit soort patiten wensen op te vangen specifiek te ondersteunen. Het is immers niet normaal dat een arts niet betaald wordt voor het opstellen van een attest voor dringende medische hulpverlening, luidt het. Overleg met de regionale en federale overheden dringt zich op, vindt de FAMGB, en de eerste lijn moet betrokken worden bij de nationale registratie van deze patiten.