...

Eerder deze week verkondigde de N-VA dat de Brusselse Huisartsen Kring morgen een stemming houdt over een mogelijke fusie met zijn Franstalige tegenhanger (lees hier). Maar daar is geen sprake van, onderstreepte zowel de BHAK als de FAMGB vandaag. Wel op tafel ligt een samenwerking tussen de twee kringen, waarbij de BHAK zijn autonomie behoudt. Die collaboratie moet het aantal wachtdiensten voor Nederlandstalige huisartsen beheersbaar houden.Nederlandstalige patiëntBinnen de BHAK zijn de meningen over zo'n samenwerking evenwel verdeeld. "Niemand kan dan ook de uitslag van de stemming voorspellen", blikt bestuurslid en gewezen voorzitter van de BHAK dr. Sumio Yoshimi vooruit. "Sommigen willen minder wachten doen en zijn daarom pro een samenwerking. Anderen vinden dan weer dat de patiënt in zijn eigen taal behandeld moet worden en wijzen erop dat het samenwerkingsakkoord te weinig garanties biedt voor de Nederlandstalige patiënt. En nog anderen zijn niet tevreden met de randvoorwaarden in het akkoord."Verder speelt er nog een sociaal probleem, aldus Yoshimi. "Wat moet er gebeuren met al het personeel van de BHAK? Als er een samenwerking komt, is het niet zeker dat zij hun job kunnen behouden... Het mag duidelijk zijn: het belooft een verhitte avond te worden."