...

Bij het begin van de crisis hebben we, in samenwerking met het Brusselse gewest en het Rode Kruis, een telefoonlijn opengesteld voor de Brusselaars - de 1710 - met vragen over covid-19, zegt FBHAV-voorzitter Michel De Volder. "De operatoren gaven eenvoudige informatie, stuurden door naar het federale niveau voor aanvullende info of naar ons platform voor medische consultaties." Daar beantwoordden zeven doorverwijzende artsen, ondersteund door twee coördinatoren en twee supervisoren, de oproepen en stuurden de patiënten rechtstreeks door naar de 112 als de situatie kritiek was, of naar een huisarts. Ook de huisartsen van de Nederlandstalige koepel BHAK maakten deel uit van het team. "We hebben dus een efficiënte, tweetalige telefooncascade opgezet. Heel wat huisartsen waren in hun praktijk beschikbaar om de patiënten op te vangen. Afhankelijk van de gemeente konden de raadplegingen in een 20-tal talen gebeuren", vervolgt dokter De Volder. Leden van de FBHAV hebben zich ook opgegeven als vrijwilligers om op logistiek vlak bij te springen bij de inrichting van de 14 triagecentra. "De hele logistiek en de procedures hebben we op poten gezet. De 112 heeft ons daar heel goed bij geholpen. We stelden een beslissingsalgoritme op in samenspraak met de bevoegde diensten, daarbij rekening houdend met de aanbevelingen van Sciensano", dixit de voorzitter. "Ook voor de nachten en de weekends organiseerden we de opvolging. Op die tijdstippen kwamen er heel wat oproepen binnen." Intussen is de covidactiviteit sterk afgenomen. Het consultatieplatform is nog steeds actief, maar draait op een lager tempo. De FBHAV-leden informeerden ook het personeel in de woonzorgcentra over hoe ze zichzelf en de bewoners moesten beschermen tegen besmetting. "Dankzij de coördinatiecel hebben we snel kunnen handelen in de WZC en andere collectiviteiten", voegt dr. De Volder nog toe. "Ook moesten de medische triagecentra gecoördineerd worden en dienden er huisartsen aan toegewezen te worden. Alles moest snel worden gepland en georganiseerd. Heel wat mensen van de FBHAV zijn in de bres gesprongen: onze directrice, de administratieve krachten en de artsen. Ook werknemers van Brusano hebben een handje geholpen. Dag en nacht hebben we gewerkt, zeven dagen op zeven, van 15 maart tot 15 mei. Vanaf Pinksteren konden we het wat rustiger aan doen. Met de 10.000 euro van het Fonds Dr. Daniël De Coninck hebben we de logistiek kunnen inrichten en de mensen kunnen betalen die zich gemobiliseerd hebben. De financiering van onze federatie, die de 12 Brusselse huisartsenkringen groepeert, is immer beperkt. We hebben onder andere ook de verplaatsingen van de medewerkers moeten vergoeden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat zij die uit eigen zak zouden moeten betalen."