Momenteel neemt amper 10% van het doelpubliek in Brussel - mannen en vrouwen tussen 50 en 74 - aan de screening deel. In Vlaanderen is dat 51%. Om de deelname in de hoofdstad op te krikken, worden nu dus de apothekers ingeschakeld. "Dat is eenvoudiger. Je hoeft geen afspraak te maken en er is overal wel een apotheek in de buurt", zegt Brussels minister voor onder meer Volksgezondheid Guy Vanhengel.

"De rol van de apotheker blijft niet beperkt tot het verspreiden van de kit. Hij zal de patiënt ook informeren en indien nodig geruststellen. De huisarts blijft uiteraard de referentiepersoon", voegt Vlaams minister Jo Vandeurzen toe. In geval van een positieve uitslag staat de huisarts in voor de opvolging.

In de praktijk zullen alle Brusselaars tussen de 50 en 74 om de twee jaar een uitnodiging krijgen om de opsporingstest af te halen bij de apotheker.

Overleg

De Brusselse bevoegde overheden en de Vlaamse Gemeenschap hebben dit project gezamenlijk uitgewerkt, in samenwerking met het werkveld, met name de Brusselse huisartsenkringen. "Er is herhaaldelijk overleg geweest over het project", bevestigt Michel De Volder, voorzitter van de FAMGB. "We denken dat dit de screening ten goede zal komen. We hebben erop aangedrongen dat de huisartsen op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de test - zowel positief als negatief. We hebben ook gevraagd om die rechtstreeks via de e-Healthbox te krijgen en dat ze automatisch op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gezet."

Het proefproject zal drie jaar lopen. De Brusselse apothekers krijgen didactisch materiaal en affiches om de opsporing te promoten.

(Vertaling Veerle Caerels)

Momenteel neemt amper 10% van het doelpubliek in Brussel - mannen en vrouwen tussen 50 en 74 - aan de screening deel. In Vlaanderen is dat 51%. Om de deelname in de hoofdstad op te krikken, worden nu dus de apothekers ingeschakeld. "Dat is eenvoudiger. Je hoeft geen afspraak te maken en er is overal wel een apotheek in de buurt", zegt Brussels minister voor onder meer Volksgezondheid Guy Vanhengel. "De rol van de apotheker blijft niet beperkt tot het verspreiden van de kit. Hij zal de patiënt ook informeren en indien nodig geruststellen. De huisarts blijft uiteraard de referentiepersoon", voegt Vlaams minister Jo Vandeurzen toe. In geval van een positieve uitslag staat de huisarts in voor de opvolging.In de praktijk zullen alle Brusselaars tussen de 50 en 74 om de twee jaar een uitnodiging krijgen om de opsporingstest af te halen bij de apotheker. OverlegDe Brusselse bevoegde overheden en de Vlaamse Gemeenschap hebben dit project gezamenlijk uitgewerkt, in samenwerking met het werkveld, met name de Brusselse huisartsenkringen. "Er is herhaaldelijk overleg geweest over het project", bevestigt Michel De Volder, voorzitter van de FAMGB. "We denken dat dit de screening ten goede zal komen. We hebben erop aangedrongen dat de huisartsen op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de test - zowel positief als negatief. We hebben ook gevraagd om die rechtstreeks via de e-Healthbox te krijgen en dat ze automatisch op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gezet."Het proefproject zal drie jaar lopen. De Brusselse apothekers krijgen didactisch materiaal en affiches om de opsporing te promoten.(Vertaling Veerle Caerels)