...

"Het systeem is eenvoudig", legt dokter Cvilic uit. "Ik verwittig via sms de behandelende arts dat er een MOC gepland is. Hij kan vanuit zijn praktijk deelnemen via Skype for business. Op zijn computerscherm ziet hij de andere deelnemers aan het overleg, de persoon die aan het woord is, en in een ander venster de onderzoeksresultaten." Het is niet de bedoeling om de fysieke aanwezigheid van de huisarts systematisch te vervangen door virtueel overleg, benadrukt ze. "Vaak verloopt een MOC in meerdere meetings. Ik stel de huisarts voor om fysiek aanwezig te zijn op de eerste vergadering. Nadien kan hij dan, indien gewenst, vanop afstand mee overleggen. De deelname van de huisarts is een meerwaarde voor het MOC." Dokter Cvilic vindt het overigens ook belangrijk dat de patiënt weet dat zijn huisarts uitgenodigd werd en desgevallend aan het MOC heeft deelgenomen. Nog geen honorariumDe nomenclatuur voorziet voor de huisarts een honorarium (340416-350420) voor de deelname aan (en de verplaatsing naar) het MOC, op voorwaarde dat hij er fysiek aanwezig is. Zet dat een rem op virtuele deelname? "Neen, want het ereloon denkt in feite alle vergaderingen binnen het MOC. De huisarts komt toch minstens één keer in het ziekenhuis langs. Hij wordt dus wel betaald. In ons ziekenhuis is er voorlopig geen ereloon voorzien voor video-deelname aan het MOC. In sommige ziekenhuizen is dat wel het geval." Dokter Cvilic benadrukt dat de deelnemende huisartsen het niet erg vinden dat ze niet betaald worden voor het overleg via Skype. Want wat is beter? De hele stad doorkruisen om een honorarium te kunnen innen? Voor een huisarts in Brussel is de keuze snel gemaakt."Dit project is uniek in Brussel. Het systeem werkt prima, we gaan het verder finetunen en uitbreiden naar alle MOC's die in het ziekenhuis georganiseerd worden", besluit de radiotherapeute enthousiast.