...

Dat lezen we bij Belga - over welk ziekenhuis het gaat wordt er niet bij verteld. De controle kwam er op vraag van het arbeidsauditoriaat en een magistraat van dat auditoriaat was bij de controle aanwezig.Ook de Computer Crime Unit van de federale politie nam deel aan de controle en er werd beslag gelegd op "honderden gegevens".Volgens het arbeidsauditoriaat zijn er effectief onregelmatigheden gebeurd maar de analyse van de in beslag genomen gegevens moet dat bevestigen.Het zou al het vierde Brusselse ziekenhuis zijn dat nu de arbeidsinspectie over de vloer krijgt. In juni vorig jaar zijn er naar verluidt in tientallen ziekenhuizen in verscheidene provicincies controles uitgevoerd wegens klachten over de arbeidsomstandigheden van aso's.