...

Eerst kort de cijfers. In de periode 2020-2022 registreerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 502.811 besmettingen met covid-19. In totaal nam men 4.341.364 testen af. Op twee jaar werden 293.829 mensen gehospitaliseerd voor covid. Daarvan kwamen er 58.533 op intensieve zorg terecht. Het Gewest registreerde 4.380 overlijdens. 737.120 Brusselaars kregen een vaccin en aan 499.877 mensen werd minstens één booster toegediend.VertrouwenspersonenInge Neven, van mei 2020 tot augustus 2022 Covid-19-crisismanager in Brussel, vindt dat het gewest vandaag beter voorbereid is op een gezondheidscrisis dan in 2020. "Dat is meteen de belangrijkste les," stelt ze. "Je moet steeds voorbereid zijn op kritieke situaties op het vlak van volksgezondheid." Daarnaast is Neven van oordeel dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn communicatiekanalen met vertrouwenspersonen in de wijken moet cultiveren. "Lokale contactpersonen zijn zeer belangrijk. De pandemie zorgde voor een nieuwe kijk op het volksgezondheidbeheer in Brussel. Die kijk inspireert momenteel tot een zonale benadering van de gezondheidzorg," aldus Neve. Voorbereid blijvenOok bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) heeft veel geleerd over het voorbije crisisbeheer. "Er zijn procedures ontwikkeld, er is meer apparatuur en een beter beheer van de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen," dixit de minister."De uitdaging is wel om beter voorbereid te blijven. Hieraan werken de Diensten van het Verenigd College specifiek", aldus Maron. "Ze worden nu ingeschakeld om een nieuwe bevoegdheid epidemiologisch risicobeheer in te voeren."CoördinatieNathalie Noël, leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tenslotte meent dat de pandemie de nood aan een goede samenwerking aantoonde tussen alle Brusselse gezondheids- en welzijnsactoren. "Er is een vlotte duurzame geïnstitutionaliseerde dialoog nodig die de versnipperde actiecontext van elke actor of instelling overstijgt. Omdat de GGC bicommunautair is, kan ze de verschillende acties coördineren en zo voor meer samenhang zorgen," aldus Noël. Daarnaast is ze voorstander van een "nauwe en duurzame coördinatie met de andere beleidsniveaus, de gewesten, de gemeenschappen en de federale overheid op het vlak van volksgezondheid of preventie. Ook hier moeten de verantwoordelijkheden van de DVC worden uitgebreid" zegt Noël.