...

Jo Butaye werkt in Medikuregem, het bekende wijkgezondheidscentrum in het Anderlechts Kuregem en Annemie Deleenheer is huisarts in Molenbeek. Door beiden voor te dragen bekroont het Huis voor Gezondheid "hun uitzonderlijk engagement" binnen een ingewikkelde Brusselse gezondheidszorg. Meer dan tien kandidaten werden voorgedragen maar veel discussie was er uiteindelijk niet.Beide artsen liggen mee aan de basis van de GBBW, de tweetalige Brusselse wachtdienst. Op de jaaropening verwoordde dokter Roel van Giel, voorzitter Domus Medica, het als volgt: "De jury bewondert het project dat Jo Butaye en Annemie Deleenheer realiseerden met de GBBW: een uniforme wachtdienst voor Nederlands- en Franstaligen in Brussel." Roel Van Giel: "Tevens is de nominatie een signaal van appreciatie voor de Brusselse huisartsen in het algemeen. Ze geven in een complexe situatie het beste van zichzelf ten dienste van de Brusselaars. Zo laten ze ook huisartsen in opleiding daarmee kennismaken." Gecharmeerd was de jury ook doordat het een duo betreft dat "de harmonie symboliseert tussen generaties en tussen keuzes voor praktijkvormen."Na de laudatio uitgesproken door dokter Annick Dermine, directeur van het Huis voor Gezondheid, namen Jo Butaye en Annemie De Leenheer de prijs -elk een cheque van 2.500 euro geschonken door de Bank van Breda- in ontvangst.