...

Tele-opvolging van chronisch ziekenElektronische gegevensdeling en praktijken zoals telegeneeskunde of tele-opvolging zullen zowel technisch als sociaal een vooruitgang betekenen bij de opname van patiënten met chronische ziekten en afhankelijke personen. "Er lopen proefprojecten rond chronische ziekten en thuiszorg, vanuit of met de hulp van het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN). We zullen die helpen tot stand komen en ze vervolgens evalueren met het oog op een ruime verspreiding binnen de sector. De Brusselse eerstelijnsactoren zullen gestimuleerd worden om een tele-opvolgingsprogramma voor chronische zieken op punt te stellen", zo stellen de beide ministers.Actief gegevens delenDe ziekenhuizen en de medische hulpverleners die er tewerkgesteld zijn, worden ertoe aangespoord een actief beleid inzake gegevensdeling te voeren, zowel voor het verstrekken als voor de raadpleging van die gegevens. Ze krijgen een duwtje in de rug door een opwaardering van de bestaande activiteiten via de 'verbonden ziekenhuis'-awards die op 27 april worden uitgereikt.In een tweede fase zal het actief gebruikmaken van de gegevensdeling via het BGN geïntegreerd worden in de normatieve voorschriften van het ziekenhuis. De eisen inzake technische veiligheid en opleiding van het personeel zullen ook geleidelijk worden opgevoerd, in eerste instantie bij de spoeddiensten. De eerste normatieve voorschriften moeten in 2019 in werking treden.Wachtdienst op een netwerkDe Brusselse overheid wil de gegevensdeling tijdens de huisartsenwachtdienst versterken. Dit jaar nog wordt werk gemaakt van het inventariseren van de technische moeilijkheden en de specifieke behoeften om zorgverstrekkers te op te leiden om beroep te doen op het BGN tijdens de huisartsenwachtdienst. In 2018 wordt een platform ingevoerd om systematisch beroep te doen op het BGN tijdens de wachtdienst, en wordt een verslag gemaakt van de beschikbare wachtdiensten via het netwerk. In 2019 volgt een evaluatie.Zorgverstrekkers beter begeleidenSedert 2015 heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een sensibiliserings-, begeleidings- en opleidingsprogramma voor medische hulpverleners, en prioritair huisartsen, op punt gesteld. Het programma wordt geïmplementeerd door Abrumet, de vereniging die het BGN beheert, in samenwerking met de eerstelijnsactoren op het vlak van zorg. In 2016 werden 312 huisartsen opgeleid door Abrumet. Even aanstippen dat de financiële steun voor eerstelijnsberoepen, in het bijzonder huisartsen, voortaan gekoppeld is aan de gebruikmaken van de deling van gezondheidsgegevens.Dat promotie-, begeleidings-, en opleidingsprogramma wordt voortgezet in 2018-2019. In 2019 lanceert de overheid een projectoproep voor de creatie van een computertoepassing waardoor de medische hulpverleners beveiligd kunnen converseren over de concrete cases die ze behandelen.Digitale kloof vermijdenIn het luik e-gezondheid van het Brussels Gezondheidsplan wordt er bijzondere aandacht aan besteed dat de veranderingen die voortvloeien uit de elektronische gegevensdeling geen 'digitale kloof' creëren en de ongelijkheden doen toenemen. Er worden partnerships ontwikkeld met de patiëntenorganisaties en ziekenfondsen om programma's voor sensibilisering en informatieverstrekking over de rechten van de patiënten op de toegang tot zorg te organiseren, in het kader van e-gezondheid.Geestelijke gezondheid: contact behouden"De sector van de geestelijke gezondheidszorg die om ethische redenen lang gekant was tegen de e-gezondheid, ziet geleidelijk aan een opportuniteit in de tools voor gegevensdeling om de relatie met hun patiënten te versterken en 'contact te houden' met de patiënten in de stad. Gegevensdeling is een troef in de organisatie van de zogenaamde 107-netwerken of gelijkwaardige netwerken", aldus de ministers.In 2018-2019 worden de proefprojecten over het dagboek van de psychiatrische patiënt voortgezet. Er komt ook een projectoproep over tele-opvolging voor medicijnen.(vertaling Veerle Caerels)