...

45.000 gratis parkeerplaatsen minder in Brussel: dat is wat het nieuwe plan, uitgewerkt door mobiliteitsminister Brigitte Grouwels (CD&V), voorziet. Alternatieven zoals bijkomende ondergrondse parkeergarages zijn er niet. Het is immers de bedoeling dat mensen vaker opteren voor het openbaar vervoer.Voor huisartsen betekent dat dat huisbezoeken afleggen nog een pak ingewikkelder wordt. Want gratis parkeren voor artsen en paramedici is helemaal niet meer aan de orde. Of worden ook zij verondersteld om met de bus of de tram hun patiënten op te zoeken? Ziekenhuizen, rusthuizen en andere instellingen delen overigens eveneens in de brokken: zij worden beschouwd als bedrijven en krijgen minder parkeerruimte toegemeten.De maat is volDokter Michel De Volder, voorzitter van de Franstalige Brusselse huisartsenkoepel FAMGB, is meer dan teleurgesteld. "Dit plan voldoet totaal niet aan onze verwachtingen. Een betalende parkeerkaart tegen 200 euro per jaar, uitsluitend geldig voor spoedsituaties, volstaat niet. Bovendien is die enkel van toepassing in zones met een parkeermeter. In zones met bewonerskaarten kunnen we er niet mee terecht. Door het aantal parkeerplaatsen dat het plan afschaft, worden huisbezoeken nog een pak problematischer."Vraag is of huisartsen zich al die moeite nog wel willen getroosten. "De oudere collega's hebben geen zin meer om in die omstandigheden huisbezoeken af te leggen", legt De Volder uit. "En de jongere generatie werkt totaal anders, voornamelijk in groepspraktijken die erg goed draaien. Zij hebben er dus evenmin nood aan om patiënten thuis op te zoeken." Kortom, de 'anciens' noch de jongere collega's zijn nog gemotiveerd om huisbezoeken te doen.Als het aantal parkeerplaatsen dan op de koop toe nog wordt beperkt, is de maat meer dan vol, vindt dokter De Volder. "Verplaatsingen slokken te veel tijd op, je haalt er niets meer uit, je windt je alleen maar op. De overheid smoort op deze manier het beetje aan motivatie in de kiem dat nog overschiet om hulpbehoevende patiënten thuis te onderzoeken."PetitieDe Brusselse huisartsen krijgen alvast de steun van Vincent De Wolf (MR), burgemeester van Etterbeek. Die lanceerde een petitie voor het behoud van parkeerplaatsen en voor meer mobiliteit in Brussel. Hij bestempelt het plan als oneerlijk en klaagt het gebrek aan overleg aan tussen minister Grouwels en de Brusselse burgemeesters. "Dit is geen parkeerplan, maar een jacht tegen auto's", stelt hij.