...

Het Riziv pakt uit met cijfers over het inkomen van huisartsen. Op tien jaar tijd steeg het mediane jaarinkomen van een huisarts met 77%. Maar een Vlaamse huisarts profiteerde daar meer van dan zijn Waalse collega.Het rapport van de directie kwaliteitspromotie 'Performantie van de huisartsgeneeskunde' bevat cijfers over de inkomens van artsen. Die wijzen op een toename van het huisartseninkomen. Opvallend zijn de regionale verschillen.StijgingVolgens het rapport bedroeg het mediane inkomen van een huisarts tussen 45 en 55 jaar oud 99.559 euro in het jaar 2009. In 2000 was dat nog maar 56.274. Daaruit berekenen we dat het inkomen van huisartsen in deze leeftijdsgroep op 10 jaar tijd met 77% steeg.De geciteerde inkomens maakt ook de vergelijking mogelijk met dat van specialisten uit dezelfde leeftijdsgroep. Daaruit blijkt dat het inkomen van de huisarts sterker stijgt dan dat van kinderartsen (+57%), gynaecologen (+45%), psychiaters (+29%) en chirurgen (+40%).*In 2000 bedroeg het inkomen van de huisarts 73% van dat van een psychiater, in 2009 verdiende hij evenveel. In 2000 verdiende de huisarts 82% van wat een kinderarts verdiende, 46% van wat een gynaecoloog en 38% van wat een chirurg opstreek. In 2009 was dat respectievelijk 93%, 56% en 48%.Grote verschillenMaar Vlaamse huisartsen profiteerden daar in het algemeen sterker van dan huisartsen uit het Waalse of het Brusselse gewest. Huisartsen uit het noorden van West-Vlaanderen (Roeselare, Izegem, Kortrijk, Ieper,...) hadden een mediaan jaarinkomen tussen 142.000 en 159.000 euro. Een huisarts uit Brussel, Luik, Nijvel of Aarlen verdiende tussen 56.000 en 85.000 euro. Het betreft telkens huisartsen met meer dan 1.250 patiëntencontacten per jaar.Ook in Vlaanderen zie je verschillen tussen de arrondissementen. Huisartsen uit de Brusselse Rand verdienen bijvoorbeeld minder dan huisartsen uit de rest van Vlaanderen. Huisartsen uit de buurt van Gent, Antwerpen en Leuven zitten ook in een lagere inkomstenschijf.*Alle percentages werden door ons berekend op basis van een tabel met de mediane inkomens.