...

Voor Kartel-voorzitter Reinier Hueting kwam het er vooral op aan dat de minister het vertrouwen in het overlegmodel moet herstellen. De gesprekken verliepen blijkbaar wel in een constructieve sfeer. Voor dr. Hueting is het belangrijk dat de belangrijkste punten zijn opgelijst die nu eerst in het overleg aan bod moeten komen. Hij kijkt uit naar de Nationale Commissie van 7 november, waarop voorzitter Jo De Cock het lijstje zal agenderen. Kennelijk houdt het kabinet ook het been stijf wat betreft de clausule in artikel 13 van het lopende akkoord, die bepaalt dat bij unilaterale ingrepen het akkoord van rechtswege ontbonden kan worden. Geen van de nieuwe maatregelen in de regeringsnota voor de begroting 2017 kan voor het kabinet de in de clausule beschreven procedure in werking zetten. Of het Kartel het akkoord als nog geldig zal beschouwen, hangt voor Reinier Hueting nu vooral af van de nieuwe wending die het overleg kan nemen. "We geven dit het voordeel van de twijfel", luidt het. Ook Bvas-voorzitter Marc Moens vond de sfeer wel vriendelijk, maar tegelijk stelt hij vast dat men geen meter verder raakt met de besprekingen. Voor hem is 25 november een belangrijke datum, omdat dan de Raad van Bestuur zal beslissen of Bvas zijn leden effectief oproept om het lopende akkoord voor 2017 op te zeggen (moet gebeuren per aangetekende brief voor 15 december).Bvas blijft ook wel gehecht aan het overlegmodel, stelt dr. Moens. Maar er is thans wel meer aan de hand dat het vertrouwen in dat overleg ondermijnt.Dr. Moens hekelt fel de houding van de ziekenfondsen, en met name die van de CM. Kopman Luc Van Gorp - die eigenlijk meer weg heeft van een vakbondsafgevaardigde van verpleegkundigen dan van een voorzitter van een ziekenfonds, vindt hij - verdedigt dat artsen automatisch verplicht zouden moeten zijn zich aan de Riziv-tarieven te houden. En daarmee blaas je het overlegmodel op, stelt dr. Moens.