...

Stafmedewerker onderzoek bij de Alexianen professor Eva Dierckx en hoofdarts en psychiater dokter An Haekens zijn twee van de ondernemers in zorg en onderwijs die aan bod komen in het verslag over 2022 van de Broeders van Liefde.Dat verslag is geen klassieke brochure met cijfers en tijdslijnen. Wel is het een portretboek. Het schetst elf verhalen van telkens twee ondernemers met een missie. De concrete portretten vertellen hoe medewerkers in de voorzieningen en scholen van de Broeders van Liefde de vinger aan de maatschappelijke pols houden. Ze bieden innovatieve antwoorden op nieuwe ondersteuningsvragen, zo luidt het. Alvast is dit een originele invalshoek voor een jaarverslag. De teksten worden ook ondersteund door sterke portretfoto's. "Dit fotoboek is een ode aan alle ondernemers uit onze organisatie," schrijven Koen Oosterlinck en Raf De Rycke namens het bestuur in de epiloog. Aan bod komt onder meer het wetenschappelijk onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg bij de Alexianen Zorggroep in Tienen. Onder leiding van prof. Dierckx en dokter Haekens organiseren de Alexianen tweejaarlijks een externe Wetenschapsdag. Uitgangspunt is dat wetenschappelijk onderzoek de motor vormt van innovatie in de zorg."Het geeft mensen inzichten, wakkert hun kritische geest en creativiteit aan, en geeft hen goesting en zuurstof om vernieuwingen door te voeren," zo luidt het in het portretboek. Van belang is dat niet enkel artsen deelnemen aan onderzoek maar ook psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen enz. "Succesvolle innovatie moet immers altijd een multidisciplinair verhaal zijn", stellen Dierckx en Haekens. De Wetenschapsdag laat mensen uit de klinische praktijk, elk met hun eigen focus, toe praktijkgerichte vragen te stellen aan de wetenschappers. Dat zorgt voor een rijke dynamiek. In het verleden fungeerde de Zorggroep vooral als dataverzamelaar en -leverancier voor kenniscentra en academische settings. Vaak was er weinig 'return on investment'. En doorgaans deden enkel artsen aan onderzoek. Dat alles is ondertussen veranderd. Met externe partners wordt nu veel meer samengewerkt en onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld. De Zorggroep werkt in principe ook enkel mee aan onderzoek dat nuttig is voor de klinische praktijk en met als doel de zorgkwaliteit van de patiënten en hun omgeving te verbeteren. Interne medewerkers vanuit verschillende disciplines zijn nu zelf actief betrokken bij het onderzoek. Dat is onder meer mogelijk door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de Broeders van Liefde dat onderzoek binnen de groep financieel ondersteunt. www.broedersvanliefde.be/ondernemers-met-een-missie