...

Het afgelopen jaar hebben zowel artsen in opleiding als consultants (de meest senior artsen, artsen met een managementfunctie) meerdere keren dagenlang het werk neergelegd. De meest recente keer nog begin oktober, toen artsen in opleiding en artsen-consultants drie dagen lang actie voerden.Ook de groep van de artsen-specialisten is ontevreden; volgens een recente bevraging van de British Medical Assiociation (BMA) toonde een meerderheid zich bereid om te staken voor betere loonvoorwaarden en werkomstandigheden. Of dat er ook effectief van komt, is het onderwerp van een nieuwe bevraging.Vooraleer die in gang te zetten wachten de artsen-specialisten af tot 6 november, om de gesprekken met de regering alle kansen te geven. Om nog meer stakingen af te wenden nodigde die laatste de artsen-specialisten, de senior artsen en de artsen in opleiding uit om rond de tafel te zitten.Iets waar ook leiders van de NHS op aanstuurden. De gedelegeerd bestuurder van de NHS Confederation, dat het gezondheidszorgsysteem in Engeland, Wales en Noord-Ierland vertegenwoordigt, zei in juli jl. dat sommige NHS trusts elke dag dat er gestaakt wordt tot 500.000 pond verlies lijden. Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn liet al weten dat 'lonen' niet op de agenda zullen staan. "Artsen hebben al een eerlijke en redelijke loonsverhoging ontvangen, zoals aanbevolen door het onafhankelijke loonbeoordelingsorgaan", klinkt het in de Britse pers. "Artsen die dit jaar met hun opleiding in het ziekenhuis zijn gestart, kregen een loonsverhoging van 10,3 procent, waarbij de gemiddelde arts in opleiding 8,8 procent krijgt en consultants 6 procent, naast royale hervormingen van hun pensioenen - het belangrijkste verzoek van de BMA."