...

Er wordt gespeeld met het idee om de huisartsen een nog belangrijker rol te laten spelen in het kader van meer geïntegreerde diensten buiten het ziekenhuis, om betere resultaten inzake gezondheid en zorg op maat te kunnen leveren.