...

Pulse schrijft dat veel huisartsen minder consultaties doen, hun praktijk grondig reorganiseren of zelfs stoppen met huisartsengeneeskunde. De drie officiële lokale medische comités (LMC) geven de huisartsen trouwens het advies om zich minder intensief te engageren.