...

De Engelse artsen gaan in staking tegen de pensioenplannen van de overheid. Een ruime meerderheid is voor. Een eerste stakingsdag, met minimale dienstverlening, is alvast gepland op 21 juni.De zes grote afdelingen van de British Medical Association stemden vóór het voeren van een 'industrial action' - dat is een staking met minimale dienstverlening voor de meest dringende hulp. Van de huisartsen stemde 79% voor actie (63% wilde zelfs een volledige staking organiseren). En de GP's waren nog relatief 'lauw'. Van de hele groep die een stem uitbracht, was 84% voor 'industrial action' (72% voor het volledig platleggen van de gezondheidszorg).De discussie over een mogelijke staking sleept al maanden aan. De artsen gaan in verweer tegen de pensioenplannen van de overheid. Ze zullen meer moeten bijdragen. Hun pensioen zal in de toekomst worden berekend op het gemiddelde salaris gedurende de hele loopbaan in plaats van dat over de laatste jaren. En ze moeten voor een volledig pensioen werken tot 68 jaar.De Britse minister van Volksgezondheid Lansley maakt zich sterk dat het publiek maar weinig begrip zal hebben voor de acties van de artsen. Die krijgen volgens hem een comfortabel pensioen. Maar de artsen wijzen erop dat ze vandaag al meer moeten bijdragen dan vergelijkbare groepen.De laatste keer dat de Britse artsen staakten, was in 1975. Ook toen ging het om een gedeeltelijke staking, waarbij urgente of ernstige gevallen nog wel werden behandeld. De huidige staking vindt plaats in een sfeer van algemeen onbehagen. Die betreft de radicale hervormingen in de Engelse gezondheidszorg door de huidige regering. Daarbij wordt de regionale bovenbouw van de NHS volledig weggevaagd en vervangen door lokale comités. In de 'clinical commissioning groups', met name, worden de huisartsen mee verantwoordelijk gemaakt voor de besteding van de beperkte middelen.