...

Dat kondigde redactrice Tessa Richardson aan tijdens de European Listening and Healthcare Conference eind oktober in Nijmegen. Artsen hebben de deskundigheid van patiënten en hun naaste omgeving te lang verwaarloosd, aldus Richardson.Goede voorbeeld Door nu zelf het goede voorbeeld te geven, wil The British Medical Journal die trend mee helpen ombuigen. "Er is iets aan het verschuiven in de geneeskunde, en daar moeten we ons allemaal aan aanpassen."The BMJ zal onder meer patiënten betrekken bij de peer review van artikels. "We willen zo te weten komen of het ingediende onderzoek belangrijk is voor hen. Patiënten zijn immers ook deskundigen, want ze hebben de ziekte waarover het gaat (ervaren)", zei Richardson.Daarnaast wil het Britse tijdschrift meer inzetten op artikels waar artsen en patiënten samen aan werken.