...

Ongeveer zeven op de tien mensen hebben een afwijking van de gezichtscherpte: myopie of bijziendheid komt het vaakste voor (38%), maar wordt op de voet gevolgd door presbyopie - verziendheid door veroudering (36%). Astigmatisme en gewone verziendheid of hypermetropie, zijn minder frequent (respectievelijk 11% en 9%). Een kleine helft van de bevolking jonger dan 45 jaar heeft een refractieve afwijking van de ogen, maar dat percentage loopt op tot meer dan 95% bij een bevolking ouder dan 65 jaar.Toch rapporteert bijna 90% van de bevolking een goede tot zeer goede gezichtscherpte, al dan niet met gebruik van correctiemethoden. Een bril is veruit de meest gebruikte correctiemethode. Slechts een kleine 14% van de bevolking draagt contactlenzen, in driekwart van de gevallen afgewisseld met een bril. Contactlenzen zijn populairder bij vrouwen, en in jongere leeftijdsgroepen.Referentiekader in het najaarHet Kenniscentrum haalt deze cijfers uit een telefonische bevraging van een representatief monster van de Belgische bevolking. Het doel van deze studie is vooral om een referentiekader te hebben voor een volgende studie, die de veiligheid, werkzaamheid en toegankelijkheid van chirurgische correctiemethoden moet beoordelen en die in het najaar zal verschijnen. Maar 2,5% van de bevolking kiest overigens voor oogchirurgie.Nogal wat van de ondervraagden konden niet de afwijking noemen die ze hadden, en velen konden niet de ernst van hun afwijking (dioptrie) geven. Nog een interessant gegeven: twee derde van de personen met een refractieve afwijking die geen oogarts of opticien consulteerde, draagt wel een bril.Niet terugbetaaldBrillen en contactlenzen worden niet terugbetaald, behalve bij zeer ernstige afwijkingen - in dat geval is er een gedeeltelijke terugbetaling door de ziekteverzekering.De prijzen voor een bril lopen sterk uiteen, maar de helft van de geïnterviewden gaf minstens 300 euro uit voor zijn laatste bril. Een kwart van de ondervraagden, vooral oudere personen, gaven zelfs meer dan 500 euro uit.Contactlenzen zijn nog duurder. Voor de duurste soort - zachte daglenzen - schatten de dragers de jaarlijkse kost op 950 euro. De schatting van opticiens ligt wel meer dan de helft lager (440 euro per jaar).Refractieve chirurgie (een laserbehandeling of het inplanten van een nieuwe lens voor de bestaande) kost 2.000 à 3.000 euro - al loopt dat soms op tot 6.000 euro. De meeste mensen staan terughoudend tegenover chirurgie. Daarbij is de hogere kost ervan een belangrijke reden - hoewel sommigen juist redeneren dat die uitgave zich in de loop van enkele jaren al terugverdient.Een groot deel van de bevolking is gewonnen voor een uitbreiding van de gedeeltelijke terugbetaling van brillen en contactlenzen - en ook onder bepaalde voorwaarden voor een terugbetaling van corrigerende oogchirurgie.Het KCE-rapport pleit vooral voor betere informatie voor de bevolking over de verschillende correctiemogelijkheden, inclusief over de werkzaamheid en veiligheid van chirurgie.