...

Wat is het voordeel om RDB verplicht te maken bij patiënten met voorkeursregeling, vergeleken bij het toepassen van deze regel bij alle patiënten die het financieel moeilijk hebben? Het verplichten van de derdebetalersregeling heeft alleen maar nadelen. Belangrijkste nadeel is de verplichte toepassing bij mensen die het helemaal niet nodig hebben, terwijl we de regeling niet mag worden toepassen bij mensen die het wel nodig hebben, zoals bijvoorbeeld op huisbezoek. In de huisartsenpraktijk zijn er gevallen zat... Door RDB op ruime schaal te verplichten, krijgt de huisarts het gevoel dat hij gratis werkt. Sommige patiënten zullen daar misbruik van maken. Daardoor kan een goede therapeutische relatie zwaar onder druk komen te staan. Tevens wordt de administratieve rompslomp nog meer verzwaard - geen aangenaam vooruitzicht voor nieuwe artsen. Dit financiële belang voor onze patiënten is niet van toepassing bij de apotheker waar het remgeld soms meer dan 20 euro bedraagt, een bedrag dat ze misschien (MAF) een jaar later terug krijgen. Ook bij de tandarts betalen patiënten veel meer remgeld dan bij de huisarts, en de betaling gebeurt contant. Geachte mevrouw de minister, u als huisarts zal deze argumenten heel goed begrijpen. Ik meen echter dat het voor u politiek moeilijk ligt om deze verplichting alsnog te wijzigen. Toch hoop ik dat u als minister van Volksgezondheid, als Open VLD-er en als huisarts, de huisartsengeneeskunde met deze maatregel niet nodeloos zult bestraffen.Met de meeste hoogachting,