...

Dokter Wostyn begrijpt de reactie van Adriaenssens wel, zegt hij aan Artsenkrant. "Hij heeft gereageerd uit radeloosheid en frustratie."Maar hij schendt het beroepsgeheim, daar bestaat geen twijfel over. "De toepassingsvoorwaarden die het strafwetboek voorziet voor uitzonderingen zijn hier niet vervuld."Volgens de West-Vlaamse jurist beroept de kinderpsychiater zich op het schuldig verzuim. "Maar dat gaat hier niet op - er was in dit geval absoluut geen sprake meer van iemand die in een ernstig of groot gevaar verkeert. Daarnaast is er de rechterlijke uitzondering van noodtoestand, maar er is in deze kwestie geen hoger belang dat kan opwegen tegen het beroepsgeheim.""Als psychiater, en zeker als kinderpsychiater, die toch vaak met zulke situaties te maken krijgt, had prof. Adriaenssens beter moeten weten", oordeelt dokter Wostyn.Komt er een sanctie van de Orde? "Het zou mij verwonderen mocht er hier geen klacht over komen. Zo niet kan de provinciale raad (van Vlaams-Brabant), die bevoegd is voor het tuchtrecht, nog altijd ambtshalve optreden", besluit de voorzitter.