...

Het mag eigenaardig klinken, maar er zijn wetenschappelijke bewijzen dat bridgen bijzonder goed is voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. Begin jaren 80 ontdekte de Universiteit van Leiden dat actieve bridgers meer weerstand tegen seniliteitsverschijnselen hebben dan niet-actieve bridgers. Een Amerikaanse studie uit 1999 door de Harvard University, het Rush Institute en de Yale University, toonde aan dat bridge een betere invloed heeft op de levensverwachting van oudere mensen dan fitnessactiviteiten. Onlangs stelde men tijdens een onderzoek op Engelse scholen vast dat tienjarigen die een opleiding minibridge volgden, plots veel beter scoorden op hun examens wiskunde.Maar het meest onwaarschijnlijke verhaal komt uit de VS. Een onderzoeker van Berkeley University in San Francisco ontdekte dat actieve bridgers een grotere weerstand tegen allerlei ziektes hebben dan de gemiddelde mens omdat hun immuunsysteem versterkt is. ImmuunsysteemOnderzoeker Marion Cleeves Diamond: "Bridgers moeten vooruitzien, van alles onthouden, initiatief tonen en allerlei zaken op een rijtje zetten. Mentale uitdagingen die allemaal te maken hebben met dat deel van de hersenen waarvan men denkt dat ze een rol spelen bij het immuunsysteem." Deze studie van Berkeley University toonde aan dat er significante voordelen voor de gezondheid zijn bij het leren en spelen van bridge. Professor Diamond wilde weten of het mogelijk was om je immuunsysteem te stimuleren door de dorsolaterale cortex te gebruiken. Hij riep de hulp in van 12 dames tussen de 70 en 80 jaar. Hij nam bloedmonsters en vroeg hen om anderhalf uur bridge te spelen. Daarna werd hun bloed opnieuw getest. Maar liefst tweederde van deze dames had toegenomen niveaus van T-cellen in hun lichaam. Ruim tien jaar geleden onderzocht men aan de universiteit van Nijmegen de dementie bij ouder wordende personen. De deelgroep die het minst te lijden had van dit tragische verschijnsel waren, jawel... de actieve bridgers.Dat verhoogde hersenactiviteit in het deel van de hersenen dat onder meer door bridgen gestimuleerd wordt, uiteindelijk een positief effect zou hebben op het bestrijden van ziekten, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.BreinjoggenMarijke Koppen, Nederlandse studente psychologie aan de Open Universiteit, boog zich over de link tussen bridge en brein. Ze onderzocht of bridgen - als een functie van breinjoggen (cognitieve, sociale en fysieke activiteit) - invloed heeft op cognitief functioneren bij gezonde ouderen, en of motivatie dit verband modereert. De deelnemers waren een steekproef van 168 bridgers geworven via de Nederlandse Bridge Bond en 81 niet-bridgers, geworven door de bridgers. Beide groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd (55-88 jaar) en opleidingsniveau. Het onderzoek kon geen effecten vinden voor breinjoggen op cognitief functioneren. Wel blijkt uit de resultaten dat bridgers met een hoge motivatie voor succes, meer vertrouwen hebben in de effectiviteit van hun geheugen en meer gevoel van controle over het geheugen ervaren vergeleken met de controlegroep. Bridgers met een hoge motivatie om falen te vermijden, ervaren mogelijk minder cognitief falen. Dit duidt erop dat motivatie bij bridgers gunstige effecten op cognitie kan hebben en bij kan dragen aan succesvol verouderen.Conclusie: wie jong leert bridgen neemt een optie voor veel genot op oudere leeftijd en tevens een bescherming tegen eenzaamheid en verstandelijke achteruitgang en is zeker veel vrienden te behouden op latere leeftijd.