Hoewel dat nog steeds een vage uitgangspositie is, getuigt ze van meer constructivisme dan de berichten die tot twee geleden in de Britse pers verschenen. Naar aanleiding van de stemming over het brexit-akkoord van premier Theresa May afgelopen week, waarschuwden verschillende zorgprofessionals en academici namelijk voor de "catastrofale" gevolgen van de Brexit voor de NHS.

Helemaal uit de lucht gegrepen is dat niet; de NHS staat in de aanloop van een uitstap niet in een sterke uitgangspositie. Elk jaar worstelt de publieke gezondheidsdienst om de winter door te komen, met berichten over overvolle wachtzalen, het uitstellen van operaties en een gebrek aan middelen.

Ondertussen verschijnen de eerste uitgebreide analyses over de potentiële impact van de Brexit. Recent is die van Public Health Wales, de tak van de NHS in Wales. Volgens het rapport zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de zorg op korte termijn:

-een verminderde of vertraagde toegang tot nieuwe geneesmiddelen, klinische trials en medische hulpmiddelen

-geen of verminderde toegang tot toekomstige EU-subsidies voor onderzoek en ontwikkeling

-de gevolgen voor de aanwerving en tewerkstelling van zorgpersoneel.

In Wales bijvoorbeeld werken zo'n 2% zorgprofessionals afkomstig vanuit de Europese Unie. Maar de vrees is dat door de uitstap veel Welshe artsen in Londen zouden gaan werken. Om nog Europese artsen aan te trekken, zouden ziekenhuizen immers hogere lonen moeten aanbieden wat op zijn beurt een 'aanzuigeffect' zou kunnen creëren, aldus een adviseur van de fractie volksgezondheid in het Britse parlement.

Tegelijkertijd duiden de auteurs van de analyse erop dat een Brexit ook voordelen kan hebben voor de zorgsector. Zo kan een vertrek uit de Europese Unie, het VK en Wales aanzetten om een sterker beleid te ontwikkelen op vlak van volksgezondheid.

Eén ding is zeker, zo vervolgen de auteurs van het rapport, namelijk dat het heel moeilijk is om precies te voorspellen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, op gelijk welk vlak. Eind maart stapt het VK uit de Europese Unie. Maar gezien het Britse Lagerhuis het akkoord van Theresa May verworpen heeft, is het hoogst onzeker wat er nu zal gebeuren.

Het kan verschillende kanten uitgaan. Ter illustratie halen ze het rook- en drinkgedrag van de bevolking aan. Zo kan de Brexit tot gevolg hebben dat de Britten minder gaan roken en drinken - aangezien deze producten duurder worden en mensen minder geld te spenderen hebben. Maar door de Brexit kunnen mensen ook onzeker worden over hun toekomst, waardoor ze mogelijk net meer hun toevlucht zullen zoeken tot deze middelen.

Hoewel dat nog steeds een vage uitgangspositie is, getuigt ze van meer constructivisme dan de berichten die tot twee geleden in de Britse pers verschenen. Naar aanleiding van de stemming over het brexit-akkoord van premier Theresa May afgelopen week, waarschuwden verschillende zorgprofessionals en academici namelijk voor de "catastrofale" gevolgen van de Brexit voor de NHS. Helemaal uit de lucht gegrepen is dat niet; de NHS staat in de aanloop van een uitstap niet in een sterke uitgangspositie. Elk jaar worstelt de publieke gezondheidsdienst om de winter door te komen, met berichten over overvolle wachtzalen, het uitstellen van operaties en een gebrek aan middelen.Ondertussen verschijnen de eerste uitgebreide analyses over de potentiële impact van de Brexit. Recent is die van Public Health Wales, de tak van de NHS in Wales. Volgens het rapport zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de zorg op korte termijn:-een verminderde of vertraagde toegang tot nieuwe geneesmiddelen, klinische trials en medische hulpmiddelen-geen of verminderde toegang tot toekomstige EU-subsidies voor onderzoek en ontwikkeling-de gevolgen voor de aanwerving en tewerkstelling van zorgpersoneel.In Wales bijvoorbeeld werken zo'n 2% zorgprofessionals afkomstig vanuit de Europese Unie. Maar de vrees is dat door de uitstap veel Welshe artsen in Londen zouden gaan werken. Om nog Europese artsen aan te trekken, zouden ziekenhuizen immers hogere lonen moeten aanbieden wat op zijn beurt een 'aanzuigeffect' zou kunnen creëren, aldus een adviseur van de fractie volksgezondheid in het Britse parlement.Tegelijkertijd duiden de auteurs van de analyse erop dat een Brexit ook voordelen kan hebben voor de zorgsector. Zo kan een vertrek uit de Europese Unie, het VK en Wales aanzetten om een sterker beleid te ontwikkelen op vlak van volksgezondheid.Eén ding is zeker, zo vervolgen de auteurs van het rapport, namelijk dat het heel moeilijk is om precies te voorspellen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, op gelijk welk vlak. Eind maart stapt het VK uit de Europese Unie. Maar gezien het Britse Lagerhuis het akkoord van Theresa May verworpen heeft, is het hoogst onzeker wat er nu zal gebeuren. Het kan verschillende kanten uitgaan. Ter illustratie halen ze het rook- en drinkgedrag van de bevolking aan. Zo kan de Brexit tot gevolg hebben dat de Britten minder gaan roken en drinken - aangezien deze producten duurder worden en mensen minder geld te spenderen hebben. Maar door de Brexit kunnen mensen ook onzeker worden over hun toekomst, waardoor ze mogelijk net meer hun toevlucht zullen zoeken tot deze middelen.