...

Het hele overschot op de begroting - het 'boekhoudkundig resultaat' - bedraagt 694,5 miljoen euro. Een deel van de voorziene uitgaven kon niet worden verricht doordat de geplande maatregelen niet of te laat werden genomen. Zo werden in 2010 geen uitgaven verricht voor het gmd-plus, dat immers pas onlangs van start ging. De bedragen hiervoor werden in een reservepost gestoken.Wanneer men die gereserveerde bedragen aftrekt, blijft er nog 354 miljoen over. Directeur-generaal van het Riziv Ri De Ridder licht toe: "De uitgaventrend lag 1,5% trager dan verwacht. Een ander vergelijkingspunt is de 'herziene technische raming' van september. Bij die raming bedroeg het overschot 257 miljoen - dat is 1,1% van het begrote bedrag.""Je moet wel nog rekening houden met een mogelijke vertraging in de boeking van de resultaten. Zo is bekend dat er bij de CM in de loop van oktober en november problemen waren gerezen met de verwerking. Dat kan misschien nog enkele tientallen miljoenen schelen."Honoraria De uitgaven voor honoraria van artsen groeiden in de loop van 2011 maar met 0,43% tegenover 3,46% in de begroting (4,55% in de technische raming). "Een deel van de verklaring voor deze geringe groei zou kunnen zijn dat eind 2009 de uitgaven voor de 'raadplegingen en bezoeken' extra hoog lagen door de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Er was bijvoorbeeld ook een vertraging in de uitgaven voor de beschikbaarheidshonoraria voor specialisten in ziekenhuizen, als gevolg van de vernietiging van de regeling daarvoor door de Raad van State. Daardoor konden bijna geen uitgaven meer geboekt worden in 2010, en deze bedragen moeten nog worden uitgekeerd", aldus De Ridder.Wat de precieze oorzaken van de groeivertraging zijn, moet worden geanalyseerd in de audit voor 2010, die tegen half mei verwacht wordt. De gunstige balans voor 2010 maakt dat men geen problemen verwacht voor de uitvoering van de begroting van 2011. Dat zal duidelijk zijn eind juni, wanneer de eerste raming gemaakt wordt van de verwachte uitgaven voor dit jaar.Dan kan preciezer nagegaan worden wat het effect is van de vertraagde groeitrend voor 2011. Tegelijk wordt dan voor het eerst gekeken naar de begrotingsdoelstellingen voor 2012, die in oktober moeten vastliggen. "Die begroting is een politieke beslissing. Het overschot in 2010 zou wel tot gevolg kunnen hebben dat politici de bestaande groeinorm van 4,5% nog meer in vraag stellen."Bonus voor ziekenfondsenWat gebeurt er met het geld dat uiteindelijk over blijkt te zijn? Dat vloeit grotendeels terug naar het globale beheer van de sociale zekerheid,vooral naar het systeem voor de werknemers en een kleiner deel naar de zelfstandigen. Maar 25% van het overschot op de begroting gaat naar de ziekenfondsen: het bedrag wordt overgemaakt aan het reservefonds van de verzekeringsinstellingen. Deze maand wordt een voorlopige afrekening gemaakt, later volgt een definitieve.