...

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. We zetten de vijf kandidaten nog eens op een rijtje.De rol van de huisarts bij rouwbegeleiding Julie Van Goethem onderzocht de ervaringen en verwachtingen van patiënten over de rol van de huisarts in de rouwbegeleiding na het overlijden van een naaste. Deze studie is de enige recente kwalitatieve studie over dit thema vanuit het perspectief van patiënten. Meerdere van hen gaven aan dat ze niet wisten dat rouwbegeleiding een rol van de huisarts kan zijn. Naar de toekomst is het daarom belangrijk dat huisartsen hun patiënten meer bewust maken van de rol die ze kunnen spelen in rouwbegeleiding. Patiënten verwachten van hun huisarts slechts een vorm van erkenning voor hun verlies, simpelweg door te polsen hoe het gaat of een luisterend oor te bieden. Deze resultaten zouden verder geïmplementeerd moeten worden in interventiestudies en medische opleidingsprogramma's. Het volledige artikel lezen.Tine Rappé stelde een geïntegreerde praktijk-richtlijn op rond COPD (chronisch obstructieve longziekte). Bij de zorg voor chronische patiënten worden belangrijke controles vaak gemist door een gebrek aan tijd en een overflow aan richtlijnen. Patiënten doorliepen de richtlijn. Daarbij werden ze opgevolgd door een verpleegkundige en door een arts. Door de richtlijn was er een duidelijk overzicht over welke parameters en controles er dienden te gebeuren en was er oog voor zowel de mentale, als de fysieke gezondheid van patiënten. Een belang-rijke rol was weggelegd voor de verpleegkundige. Deze praktijkrichtlijn geeft een handvat voor een aantal controles en zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg voor COPD-patiënten verbetert. Het volledige artikel lezen.Rani De Beir onderzocht de visie van patiënten over het stoppen van langdurig antidepressiva-gebruik (AD), en welke barrières en facilitatoren ze ervaren bij het stoppen. Antidepressiva langer dan aanbevolen door de richtlijnen voortzetten, kan leiden tot onnodige bijwerkingen en een financiële kost. Door ook patiënten te interviewen die succesvol gestopt zijn met AD, weten we dat steun van de arts en een sociaal netwerk kan helpen om te stoppen. Huisartsen aarzelen om het initiatief te nemen voor een gesprek over stoppen van AD. Haar onderzoek moet artsen stimuleren om een proactieve houding aan te nemen bij het stoppen van AD d.m.v. het aanbrengen van het onderwerp en het aanbieden van een regelmatige opvolging tijdens het stopproces.Het volledige artikel lezen.Julie Bussche ontwikkelde een uniforme template voor voorafgaande zorgplanning (VZP) in het EMD en de SUMEHR. De wensen van de patiënt in het EMD en de SUMEHR beter documenteren verhoogt de kans dat ze gerespecteerd worden. Voor haar masterproef vroeg dr. Bussche huisartsen naar hun gebruik van bestaande VZP-documentatie-mogelijkheden. De huidige EMD-templates werden als te weinig zichtbaar en te beperkt ervaren. Een uniforme en toegankelijke template met verschillende VZP-rubrieken bevordert effectief werken en biedt een leidraad, vooral aan artsen met nog beperkte ervaring. VZP-documentatie kun je niet herleiden tot DNR-codes en afvinklijstjes. Die bieden te weinig informatie en gaan voorbij aan wat de inhoud zou moeten zijn. De essentie blijft communicatie. Het volledige artikel lezen.Om artsen te helpen het onderscheid te maken tussen ernstige en milde infecties werden klinische voorspellingsmodellen ontwikkeld in het buitenland voor gebruik op spoedgevallendiensten. David Bos ging in een database met klinische gegevens van 8.211 kinderen na of ze bij huisartsen, kinderartsen en spoedgevallendiensten in Vlaanderen kunnen gebruikt worden. Hij toonde aan dat twee klinische voorspellingsmodellen een interessant potentieel vertonen, twee puntenmodellen presteren erg zwak. Zo scoren de Feverkidstool en het Craig-model volgens zijn onderzoek goed. Ze kunnen helpen om het risico van ernstige infectie adequaat in te schatten en zo sneller het correcte beleid in te stellen, om op die manier zowel complicaties als overbehandeling te voorkomen. Het volledige artikel lezen.