...

Messenger apps zijn geliefde communicatietools, ook bij zorgverleners. Directer dan een e-mail, minder storend dan - potentieel - wéér een telefoontje kan zijn. Een onderzoek bij de NHS onthulde dat ongeveer de helft van zorgverleners messaging gebruikt - ook om over patiënten te communiceren. Maar is dat wel veilig? De Siilo-app kent in ieder geval zijn gebruikers. Wie zich bij Siilo registreert moet een kopie van zijn eID bezorgen - Siilo checkt daarnaast het opgegeven Riziv-nummer. Bij Siilo kun je dus ook redelijk zeker zijn van je gesprekspartner. Siilo stuurt boodschappen versleuteld door. Niemand kan meekijken, ook Siilo niet. Siilo is GDPR-proof. Siilo is makkelijk te gebruiken - wie Whatsapp kan gebruiken kan ook Siilo wel gebruiken. Maar een tool die gemakkelijk te gebruiken is kan er snel een boeltje van maken als je jezelf niet wat striktere regels oplegt. Kava (de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen), dat samen met de huisartsenvereniging Domus Medica over de implementatie van Siilo heeft nagedacht, verwijst naar een document dat een aantal gebruiksregels aangeeft om Siilo handig te houden.(*) Het gaat om de toepassing van enkele algemene principes. Gebruik Siilo als een professionele tool voor de zaken waarvoor het dient, niet om gewoon te chatten zoals met Whatsapp. Gebruik, als die beschikbaar zijn, de geëigende e-health-kanalen. Verstuur bijvoorbeeld geen SumEHR met Siilo - wie recht heeft het SumEHR in te zien kan even gemakkelijk op Vitalink terecht. En wil je documenten uitwisselen die toch geen vertrouwelijke informatie bevatten, is er wel nog altijd de goede, oude e-mail... Het is verstandig regels af te spreken met de mensen waarmee je communiceert waarvoor en hoe je Siilo zult gebruiken. "We willen graag Siilo gebruikt zien als een 'multidisciplinaire' tool, om te communiceren tussen huisartsen en apothekers, bijvoorbeeld, of met verpleegkundigen. We zien dat dat ook gebeurt, vooral in regio's waar er al een goede multidisciplinaire samenwerking bestaat", vertelt Bernard De Ruyck van Kava. Maar het is dan goed om over het gebruik van Siilo een paar eenvoudige regels af te spreken. Siilo is een gratis app. Wanneer je de app downloadt en geregistreerd bent als zorgverlener, kun je communiceren met andere zorgverleners. Je hebt ook een betalende dienst voor organisaties, Siilo Connect, die extra mogelijkheden biedt. Je kunt dan bijvoorbeeld binnen het toepassingsveld van de app je eigen netwerk creëren. Dat is wat Kava gedaan heeft - en wat Bernard De Ruyck ook warm aanbeveelt aan andere organisaties van zorgverleners. Andere verenigingen van apothekers, huisartsen, ... of misschien de Eerstelijnszones. "Het biedt je de mogelijkheid alerts te sturen naar je leden, en voor je vereniging tevens om een 'space' te creëren voor het delen van nieuws, van documenten,... Binnen onze ruimte bieden we de leden bijvoorbeeld een gebruiksrichtlijn voor Siilo aan." "Enorm handig is ook dat we dit eigen netwerk binnen Siilo ook kunnen koppelen aan het beheerssysteem voor ons ledenbestand, en om het met dit CRM te managen. Van Siilo hebben we verkregen dat, wanneer iemand van onze leden zich registreert, hij automatisch ook aan ons netwerk wordt toegevoegd", dixit De Ruyck. "Een van de dingen die we kunnen doen vanuit het CRM zijn 'profielvelden' instellen voor onze leden. Het belangrijkste profielveld dat we hebben gecreëerd is de Eerstelijnszone. Zo kunnen we bijvoorbeeld gemakkelijk alle apothekers terugvinden die werkzaam zijn in de ELZ Kempenland. Ook zorgverleners die geen lid van Kava zijn kunnen gebruikers vinden binnen dit profielveld."Waar Bernard De Ruyck op hoopt is dat ook andere beroepsorganisaties zich aansluiten bij Siilo Connect. Zo krijg je over heel Vlaanderen een Siilo-ruimte waar je gemakkelijk kunt communiceren met collega's, of met andere zorgverleners - bijvoorbeeld uit dezelfde Eerstelijnszone. "Belangrijk is dat we dan afspraken maken onder elkaar - zodat we op een uniforme manier te werk gaan." Iedereen moet bijvoorbeeld dezelfde naam voor de ELZ gebruiken, anders zal het moeilijker zijn zorgverleners daar terug te vinden. "Met Kava hebben we al heel wat know-how en ervaring opgedaan met Siilo. Wie daarvan gebruik wil maken is welkom. We willen die ervaring graag delen, het is uiteindelijk in ieders belang." (*) Goesaert E, Carpriau N. Veilig communiceren in de zorg: welke mogelijkheden biedt de Siilo-app? Huisarts Nu 2019, nr. 48 Naar een presentatie op iSHAREdata: Veilig communiceren met en tussen zorgverlener, 20 februari 2020 - jaarlijks symposium van iCareData. siilo.com Coördinatie: veerle.caerels@roularta.be