...

In een open brief laten de geneeskundestudenten van de KU Leuven weten niet akkoord te gaan met het voorstel van hun rector Mark Waer om de bachelors te verbreden en specialisatie voor te behouden voor de masters. "Dat zou enorme gevolgen hebben voor onze kennis én voor onze stagemomenten", stellen ze.KU Leuven-rector Mark Waer pleitte eerder deze week voor een verbreding van de bachelors, met specialisatie vanaf de masters. Dat moet studenten toelaten om de beslissende keuzes over hun toekomst op latere leeftijd te maken, als ze over meer maturiteit beschikken. "Maar dat gaat lijnrecht in tegen wat wij al jarenlang proberen te verwezenlijken binnen onze faculteit", laten de Leuvense studenten weten.Ze vrezen dat hun kennisniveau en hun stage-ervaringen zullen lijden onder de concentratie van specifieke vakken in de masteropleiding. "Een arts moet een zo ruim mogelijke wetenschappelijke achtergrond hebben en kritisch en zelfstandig kennis kunnen vergaren, om zo de patiënt in zijn totaliteit te kunnen behandelen. Maar door de specifieke, klinische vakken allemaal op te schuiven naar de masterjaren, zal enorm gesnoeid moeten worden in de kennis- én de stagemomenten. En dat zal uiteraard een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de afgestudeerde dokters."Om studenten ook na een brede bachelor nog de kans te geven om voor geneeskunde te kiezen, wil rector Waer de toelatingsproef voor de opleiding bovendien pas laten plaatsvinden aan het eind van de bachelor. Na drie jaar aan de universiteit dus. "Maar studenten pas na drie jaar een selectieprocedure laten ondergaan, is onverantwoord. Veel studenten zouden zo midden in hun opleiding tot arts geweigerd worden, en dat kan niet de bedoeling zijn."'Niet nieuw in Vlaanderen'Ondertussen liet ook rector Paul Van Cauwenberghe (Universiteit Gent) al weten dat hij niet te vinden is voor het voorstel van zijn Leuvense collega. "Ik heb het er vooraf niet formeel met hem over gehad, maar dat betekent daarom niet dat ik bepaalde ideeën al niet kan aftoetsen in de brede samenleving", vertelt Mark Waer aan Artsenkrant, "Het verwondert me overigens dat men een degelijke, wetenschappelijke basisvorming voor alle universitairen belangrijk zou vinden, behalve voor artsen."De Leuvense rector vraagt zich verder nog af waarom een systeem dat zich eerder al heeft bewezen, nu zo'n felle tegenkanting krijg. "In de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld de medical school na de bachelor. En niet zo lang geleden was ook in Vlaanderen de klinische vorming geconcentreerd in vierjarige doctoraten, en met succes."